Monday, May 9, 2016

Arvestykker og følelser - Heirlooms and Sentiment

Følelser og ejendele er tæt knyttet. Når man får gaver fra mennesker, man holder af, eller når man arver ting fra et kært familiemedlem, er det vanvittig svært at afhænde.
Skal man afhænde noget? Nej, ikke hvis man har varig glæde af tingene. Men hvis det er ting, der ikke bliver brugt, og som man flytter rundt på, så ja. Så er de ikke til glæde. Så er de en belastning, uanset hvor stor glæde man har ved at tænke på personen, der ejede dem, men det behøver man reelt ikke ting for at kunne gøre.
Der er ingen straf nogen steder for at afhænde noget, som man ikke har glæde af! 
I sidste ende drejer det sig om ting.
Men gør det, og bestem at det, der kunne komme ud af det ved et eventuelt salg, skal gå til noget, som gør en virkelig glad. Noget, som man har ønsket sig meget længe. Så kan man mindes personen, der har gjort dette muligt.
Eller man kan skænke pengene til en organisation, som man gerne vil støtte, og dermed sende et godt minde videre.


Rigtig gamle ting, fra 1918 and 1920, som er i brug.
Real old stuff, from 1918 and 1920, which are in use.


Feelings and possessions are closely united. When you get a present from persons, you care about, or when you inherit something from a dear family member, it is extremely difficult to let go.
But should you let go? No, not if the item gives you joy every time, you use it. But if it is something, which isn't being used, something you just move around the house, then yes. Then it doesn't bring joy. Then it is a load, no matter the warm feelings you get thinking about the person, who once owned it, and you don't really need an item to do that.
There is no punishment anywhere by letting go of something, which doesn't make you happy! Realistic, it is about things.
So do it, and decide that the amount which could come from a sale should go to buy something, which makes you really happy. Something, which you have wanted for a long time. Then you can think of the person, who made this possible.
Or you could give the money to an organisation, which you want to support, and that way pass on your good memories to the benefit of others.

No comments:

Post a Comment