Friday, May 13, 2016

En rejsehistorie - A Travel Story

Mit næstældste favoritmenneske har en meget sjov historie, som jeg kom til at tænke på, da jeg skrev min foregående blog.

Han er søn af en enlig mor, og da han blev forlovet, fortalte han sin kæreste, at han - til trods for at hans mor var eneforsørger - altid havde været på sommerferie. Hvert eneste år!

Hans mor rettede ham og sagde, at hun havde sparet op, så de kunne komme på ferie hver andet år. Ikke hvert år. Sønnen begyndte at opremse de steder, de havde været, og han nævnte nogle steder, som hans mor ikke umiddelbart huskede. "Jo, men kan du ikke huske det sted med den store park i nærheden af havnen?".

Efter et stykke tid fandt hans mor ud af, hvad det var han tænkte på. Det var de ferier, hvor de ikke havde råd til at rejse og skulle tilbringe hjemme. Hun havde pakket mad og drikkevarer, og de var taget tog eller bus ud til store parker eller til stranden, til havne og legepladser, hvor de så havde tilbragt hele dage. Det var feriestederne! (Den store park var Churchill Parken ved Langelinie i København!)

Det er sjovt at høre en et barns erindring fra en voksen om, hvordan ferierne var blevet oplevet så mange år efter. De var gode og fyldt med sjove oplevelser, for det drejede sig om at være sammen og at være nærværende. Det behøver man ikke flyve det halve af verden rundt for.

Så der skal ikke de store budgetter til for at lave en mindeværdig barndom! Bare vær tilstede!

At flyve med drage eller at 'at gå over vandet' - selv når vejret ikke er det beste.
To fly a kite, or go for a walk 'over the water', even though the weather is that good.

 


My next oldest favorite person has a very funny story, which I suddenly remembered yesterday, when writing the previous blog.

He is the son of a single mother, and when he got engaged, he told his fiancé, that he - in spite of that his mother was the sole provider - always had gone on summer holiday. Every single year!

His mother corrected him and said, that she had saved money, so they could go every second year. Not every year. The son started mentioning the places, they had been, and he told about some places, which his mother didn't recognize immediately. "But don't you remember the place with the big park close to the harbor?"

After a while his mother found out, what he was remembering. It was the holidays, where they didn't have money to travel and stayed at home. She had packed food and drinks, and they had taken a train or a buss to somewhere close, a park, the beach, harbors, and playgrounds, where they would spend all day. Those were the holidays destinations. (The big park was The Churcill Park in Copenhagen).

It was fun to hear a child's memory from an adult of, how his holidays had been so after many year later. They were good and filled with funny experiences, because it was all about being together and being present. You don't need to fly half around the world to get that.

So it doesn't take a big wallet to make a memorable childhood! Just be present!

No comments:

Post a Comment