Monday, May 16, 2016

Minimalist Orden - Minimalist Order

Hvordan holder minimalister orden?

Det gør de ikke! Fordi der er så lidt at holde orden i, at ting automatisk har deres plads, og det er det!

Minimalister lejer ikke opbevaringsrum hos et lagerfirma. Minimalister køber ikke pæne plastic opbevaringsbokse. Fordi der ikke er grund til det! At rydde sine ting i plastickasser er ikke at holde orden. Det er at holde orden i ting, som aldrig kommer til at blive brugt.

Statistikken siger, at amerikanske hjem i gennemsnit indeholder over trehundredetusind ting!

300.000 ting!

Det lyder af rigtig meget, men jeg er sikkert på, at rigtig mange danske hjem sagtens kan 'leve op' til det.

Prøv at tænke på, hvor uendeligt mange penge alle disse ting har kostet, og sammenlign det med hvor længe man føler sig glad for noget, man har købt. Hvor længe bruger man den nye juice-maskine/is-maskine? Den store røremaskine? Har man virkelig glæde af de nye lysestager? Hvor længe er man henrykt for sin nye telefon?

Tænk på, hvad der bringer varig glæde. Det er i hvert fald ikke tusindvis af ting.How do minimalists keep order?

They don't! Because they have so few things, that every item has a place, and that's it!

Minimalists don't rent storage units. Minimalists don't buy nice plastic storage boxes. Because there is no reason to do so.

To put your things in plastic boxes for storage is not to keep things in order. It is keeping things, which never will be used, in order. Statistics say, that an American home as an average contains more than three hundred thousands things!

300.000 things!


It sounds like a lot, but I am quite sure, that a lot of Danish homes easily can match that.

Try to think about, what an alarmingly big amount of money all these things have cost, and compare it to how long you feel happy about a new purchase. How long do you actually use the new juice machine/ice machine? The big kitchen machine? The new candle holders? How long do you really appreciate you new phone?

Think about what really brings lasting joy. It is definitely not things.No comments:

Post a Comment