Wednesday, May 18, 2016

Minimalist orden 2. udgave - Minimalist Order 2nd Edition

I fortsættelse af mit blogindlæg i mandags bliver jeg nødt til at sige, at vi ikke alle kan eller skal være ejere af så få ting, at det kan være i et par kufferter, hvilket nogle minimalister trives glimrende med for at leve et enkelt liv.


Jeg respekterer det fuldt ud og er imponeret over, at nogen kan gøre det, men jeg  vil indrømme, at jeg ikke er dedikeret i den grad. Jeg må dog også erkende, at det har givet mig et nyt liv ikke at eje mere end de ting, jeg bruger.


Det har givet mig tid og ro, fordi det overfløde, det dårlige, det der tyngede, og det der ikke passede, er væk. Ikke flere opbevaringsmasser at flytte rundt med.


Jeg har fået tid til at koncentrere mig om det, jeg vil arbejde med. Tid til at passe de ting, jeg har beholdt, så de er i god stand, og ro fordi mit hjem på ingen måde stresser mig.


I forbindelse med en artikel, som Hjemmet lavede med mig sidste år, synes fotografen, at jeg havde et hyggeligt hjem. Underforstået, at han havde troet, at min hjem ville være helt skarpt med masser af bare flader.

Jeg ved, at når med rydder ud i det, jeg nævnte ovenfor, så føler man sig lettere. Fysisk og psykisk. Og jeg ved også, at når man er kommet så langt som mig, må man spørge: Og hvad nu?


Svaret er, at så må man begynde på det, man altid har ønsket at gøre. Det, som man har skubbet foran sig med undskyldning om, at man ikke havde tid, fordi man bare lige skulle dét - og dét - og dét - og dét!


Det er det, man skal gøre! Måske er det at være mere sammen med familien, lære et nyt sprog, tage en ny uddannelse, rejse, opdage noget nyt. Kort sagt - skifte selvpåførte pligter ud med oplevelser.
In continuation of my blog last Monday I have to say, that we don't have to be the owners of two suitcases of items only, which some minimalists thrives with, to live a simple life.


I totally respect it, and I am impressed, that anyone can do it, but I have to admit, that I am not dedicated to that extent. But I also have to admit, that it has given me a new life not to own more than the stuff, which I actually use.


It has given me time and calm, because the excess, the bad stuff, the things weighing me down, and the things which didn't fit, have been removed. No storage boxes to move around with.


It has given me time to concentrate about the thing, I want to work with. Time to take care of the things I have kept, and calm because my home doesn't stress me out at all.


In connection with an article about me in a magazine last year, the photographer said, that I had a really nice home. He implied, that he had thought, that my home would be all 'sharp' with naked surfaces. I have naked surfaces, but not empty rooms.


But I do know, that when you de-clutter, you feel lighter. Physically as well as mentally. I also know, that when you get to the point, where I am now, you have to ask yourself: What's next?


The answer is, that you have to start doing, what you always have wanted to do. The thing that you pushed in front of you with the excuse, that you didn't have the time, because you just had to do this - and this - and this first!


That's the thing you are going to do! Maybe spend more time with your family, learn a new language, travel, study for a new education, discover new things. Change the self inflicted duties with new experiences.

No comments:

Post a Comment