Monday, February 8, 2016

Salgsværdi - Sales Value

Har I lagt mærke til, hvor meget folk, der sælger ting, vil have for dem?
Har I også lagt mærke til, hvor lidt folk vil give for dem, når de køber?

Begge parter vil gøre en god handel, og begge parter har fra sit synspunkt en ide om, hvad der er realistisk.

Køber siger, at tingene er brugt. Sælger siger, at de kostede 'så meget, da de var nye'.

Jeg tror på genbrug, men jeg har faktisk kun prøvet at sælge ting på nettet par gange, og jeg synes ikke, at det er let. Jeg er ikke nogen krejler.

Så jeg har bestemt, at jeg vil ikke bruge en masse tid på at få et relativt lille beløb for ud af det. Indsatsen er simpelthen for stor. Så vil jeg hellere give det til en genbrugsbutik, hvor pengene går til noget, som jeg kan gå ind for. Så jeg giver for det meste mine ting væk.

Jeg må erkende, at for mig fungerer det bedre at anskaffe noget nyt, som jeg beholder, til det er slidt op.

Men hvis du skal sælge noget, så gå på nettet og se, hvad prisniveauet er. Man kan bruge det som rettesnor, men det er vigtigt at gøre op med sig selv, hvor langt ned man vil gå i pris. Hvis du sælger noget, som der er mange andre, der også sælger, må du indrømme køber en lavere pris, hvis du vil af med det. Lidt er bedre end ingenting.

Den bedste økonomi er at købe efter nøje overvejelse, at købe godt kvalitet og at købe noget tidsløst.

En ting, der aldrig bliver solgt - min tipoldemors lugtesaltflaske
Something which will never be sold - my great grandmother's smelling salt bottle

Have you noticed, how high people, who are selling things, price them?
And have you noticed how little people will pay to get them?

Both parties want to make a good deal, and both parties have their ideas about, what is realistic.

Buyer says, that the item has been used. Seller says that they cost this much, when they were new.

I believe in selling things, so they come to good use, but I have only tried it a couple of times myself, and I don't think that it is easy. I am not a haggler.

So I have decided, that I don't want to spend a lot of time selling something for a relatively small amount. The effort is simply too much. I will rather give it away to a secondhand store, which gives the money to a purpose, with which I sympathize. So that is why I give away my stuff.

I must admit, that it works better for me to buy something new and use it, until it is worn out.

But if you want to sell something, go the the internet and see, what other people take for similar things. You can use it as a guideline, but it is important to make up your mind about, how far you want to go down in price. And if you sell a thing, which a lot of other people also is selling right now, you have to give buyer a lower price, if you really want to sell. A little is better than nothing.

The best economy is always to buy after careful consideration, to buy quality, and to buy something timeless.

No comments:

Post a Comment