Friday, February 5, 2016

Købestop for januar - Shopping Ban for January

Som nævnt i en tidligere blog har jeg startet – som sidste – et købestop. Det er igen et eksperiment for at se, hvor svært/let det er at købe, hvad man har brug for – og ikke mere. Og som før vil jeg fortælle, hvordan måneden er gået.

Budgettet, som jeg havde lagt, holdt, selvom jeg som tidligere nævnt blev nødt til at købe støvler. De penge blev taget fra min reservefond for akut-ting. Ellers er udgiftsniveauet det samme som sidste år.

Det har ikke været svært. Jeg har nærmest ikke lagt mærke til det. Sikkert fordi jeg har haft travlt med så meget andet, og derfor kun har shoppet mad og diverse andet til husholdningen. Jeg har selvfølgelig prøvet det før, men det bliver lidt spændende at se, hvad resultatet bliver i slutningen af marts. Om der vil være nogle ændringer i forhold til sidste gang.

I år har jeg også lavet en ind og ud-liste, så jeg kan se, hvad jeg afhænder, og hvad jeg anskaffer.

Ud
En bunke karton (fra et gør-det-selv-projekt)
Grå bedstefars trøje – til genbrugsforretningen
Et par strømper – med huller!

Ind
Kalender for 2016
Vinterstøvler – som planlagt
Strømper – 2 par

Jeg er meget opmærksom på dubletter. Når jeg har et piskeris, som fungerer, behøver jeg ikke flere piskeris, og når jeg har en kam, som jeg kan lide, behøver jeg ikke flere. Hermed siger jeg ikke, at man ikke kan have brug for mere end en ting af noget, men meget ofte er det ikke tilfældet.

Så overvej om du har dubletter af noget, som du går og flytter rundt med. Vælg den bedste af slagsen, og luk de andre ud i verden.

Et indendørs forårstegn - An indoor Spring sign

As earlier mentioned I have – also this year – started a shopping ban. And again it is an experiment made to see, how difficult/easy it is to buy only, what you need – and no more than that. And as earlier I will tell you, how I am doing.

The budget, I made, was kept, even though I as earlier mentioned had to buy new winter boots. The money came from my reserve fund, which is for a purpose like this. Otherwise the expense level was the same as last year, when I made a shopping ban for the first time.

It hasn't been difficult. I have hardly noticed. Probably because I have been so busy with so many other thing, and therefore only have been shopping food and necessary stuff for the house keeping. Also I have tried it before, but it is at bit exciting to see, what the result will be at the end of March. If there will be changes compared to last year.

This year I am also making an in- and out-list, so I can see, what goes out of the house, and what comes in.

Out
Some carton (from a DIY project)
A grey cardigan (goes to the 2nd hand shop)
A pair of socks – with holes

In
A 2016 Calendar
Winter books (see above)
Socks, 2 pairs

I have become very aware of doublets. When I have a whisk, which works, I don't need more whisks, and when I have a comb, which I like, I don't need more. Saying that I know that you might have to have two of something, but often it isn't necessary.

So take a look if you have doublets, which you just move around the house. Choose the best, and let the other one go.


No comments:

Post a Comment