Wednesday, February 10, 2016

Arbejde og anti-klimaks - Work and Anti-Climax

Hold da op, hvor er det et antiklimaks at være færdig med januar-projektet. Men det har samtidig været lærerigt, fordi jeg undervejs har opdaget, at jeg i dag ville gøre tingene meget anderledes, end jeg gjorde, da jeg lavede min egen oprydning.

Men jeg ville nok ikke have kunnet gøre det anderledes alligevel, for en oprydning er en rejse tilbage i tiden og en frigørelse for, hvad der tidligere er sket i ens liv. Det er ikke kun en fysisk oprydning, det er også en mentel udrensning.

Det er, hvad der sker, når man kommer på afstand af oplevelser. Man ser tingene lidt mere klart, når følelserne er kølnet lidt. For de kommer. Og det er ikke let. Men valget er at leve med masser af ting, eller at leve!

Det kan hjælpe at tænke på, at af afhænde ting er som at sige farvel og tak for hjælpen og sige "nu kan jeg selv" og så give tingen videre til en, der har brug for den, eller måske erkende at tingen har udlevet sig selv.

Vi kan ikke alle vælge den totalt minimalistiske livsstil, og det er bestemt heller ikke meningen. At finde ud af, hvad enkelt er, er op til den enkelte. Der er mange måder at leve enkelt på. Men vi kan vælge at være bevidste om, hvad vi bærer over vores dørtærskel, og hvordan vi vil være som forbrugere. Jeg har ikke noget mod forbrug, men når man har for mange ting, så er man 'over-forbruger'.

Jeg er blevet spurgt, om jeg er minimalist, og det er jeg måske – og måske ikke. Jeg går ikke rundt og tænker: Jeg er minimalist, så alt skal ud! Jeg har ganske vist et temmelig enkelt hjem, og det bliver – uden at jeg egentlig tænker nærmere over det – enklere hele tiden, fordi jeg finder enklere måder at gøre tingene på, og fordi jeg bliver mere og mere fri af ' lysten til at eje og ikke mindst af behovet for købe.

Lige nu er det mine plejeprodukter, der er under luppen, og det er spændende! 
På den lidt uhyggelige måde!

Bare en pæn solnedgang - Just a pretty sunset

It really has been an anti-climax to end the January-project. But it has also been a big learning process, because I, while working with it, found out, that today I would do things a lot different, than when I started my own clean out many years ago.

But maybe it wouldn't have been possible to do it differently anyway, because a total de-clutter is a travel back through time and a liberation from things, connected to the life already lived. It is not only a physical cleaning, but also a mental one.

That is exactly what happens, when you get a distance to an experience. You see things more clearly, when the feelings cool off. Because they will pop up. And it isn't easy. But it is a choice to live with lots of things, or to live.

It helps, if you think about that getting rid of things is like saying goodbye and thanks for the support. "Now I can go from here myself", and then pass on the item to somebody, who needs it, or maybe to accept that the item has outlived it's time.

We cannot all choose the total minimal lifestyle, and we shouldn't. To find out what living simple is, is a matter for every single person to decide. There are lots of ways to live a simple life. But we should always be conscious about, what we carry over our doorsteps, and how we behave as consumers. I don't mind consumption. But if you have too many things, then you are an 'over'-consumer.

I have been asked, if I am a minimalist, and I might be – or maybe not. I don't walk around thinking: I am a minimalist, so everything have to go! I have a very simple home, and it becomes – without giving it much thought anymore – more simple all the time, because I find simpler ways to do things, and because I constantly get further away from the need to own things, not to mention the need to buy things.

Right now I have turned my attention towards my cosmetics and everything that includes, and it is very exciting. 
In the kind of the scary way!No comments:

Post a Comment