Thursday, February 4, 2016

Januar projekt - January Project

Så er vi kommet til vejs ende med denne massive gennemgang, og hvis du har fulgt med i denne måned, har du nok forstået, at jeg brænder for det her.

At eje så lidt som muligt - uden at mangle noget.

Så her kommer et par betragtninger som afslutning på denne januar-rejse.

I et hjem med plads til hver ting behøver man ingen systemer. Man behøver ikke at gøre ting på en bestemt måde for at finde plads til noget, eller for den sags skyld bare at finde noget. Man behøver ikke at flytte ting for at komme ind til andre ting, som man skal bruge. Man ved, hvad man har, og hvor det ligger, og man ved, at tingene er brugbare. Ingen overraskelser.

Det er opnåeligt, og det giver ro.

Men det koster en indsats i form af at skille sig af med det, som man ikke bruger. Her drejer det sig om, som tidligere sagt, at man skal koncentrere sig om det, som man vil beholde. Ikke om det, som man afhænder.

Det kræver også, at man ikke gemmer ting 'for en sikkerheds skyld'. For du kan dække dig ind, så meget du lyster, men du kan aldrig forudse, om du dækker dig ind på de rigtige områder. Der sker i reglen noget helt andet, end det du havde tænkt. Men oftest sker det slet ikke, og det ender bare i ophobning af ting, som du langsomt bliver kvalt i.

Jeg selv har været ved at drukne i ejendele. Jeg havde en lejlighed, der var propfuld af gode, fine ting, og der ud over havde jeg to kældre fyldt til loftet med diverse 'skatte'! Mit hjem og mine ejendele drænede al min energi, fordi der var altid noget, der 'skulle laves'. Men mine ting gav ikke værdi til mit liv længere. De skabte i stedet en konstant uro, og en dag fik jeg nok og bestemte, at det skulle være slut!

Alt det har jeg skrevet om i min bog 'Ryd Dig Op', som kan bestilles hos alle danske boghandlere, hvis de ikke ligger inde med den.

I dag føler jeg, at jeg lever med tid til at gøre ting, som jeg gerne vil sammen med de mennesker, som jeg elsker og holder af. Jeg er 'befriet' for at lægge følelser i ting. Det er det, jeg gerne vil dele med andre i samme situation,som jeg var i en gang, i håb om at flere kan komme til at opleve, hvor godt det føles.

Så for jer, der er begyndt – Godt gået og bliv endelig ved!
Og til jer, der vil begynde – God rejse, I vil aldrig fortryde det!


Now we have reached the end of the road with my January-project, and if you have followed this, you now know, that I really feel strongly about this.

To own as little as possible - without missing out on the good stuff.

So there comes some thoughts to end this trip.

In a home with a space for every thing you don't need systems. You don't need to do things in a certain way to find space for anything, or just to find something for that matter. You don't need to move things to get to other things. You know, what you have got, and where it is, and you know that everything is ready for use. No surprises.

It is obtainable, and it gives calm.

But to get there is takes an effort of getting rid of all the things, you don't use. And as said before it is all about concentrating about what you want to keep. Not about the stuff you let go.

It is also about not storing things for 'just in case...'. Because you can try to cover every upcoming need as much as you like, but you can never foresee, if you do it in the right areas. Very often something totally different happens, and most times it doesn't happen at all, and you just end up hoarding things, which will suffocate you slowly.

The reason for writing this comes from that I almost 'drowned' in my possession once. I had a flat filled to the roof with good, fine things, and I also had two basements filled with miscellaneous 'treasures'! My home and my belongings drained all my energy, because there always was something, which 'had to be done'. But my things gave no value to my life anymore, only creating constant unrest. That is why I write here on my blog.

One day I had had it, and I decided, that it had to change, and you can read all about that in my book 'Wipe Your Slate' (Amazon),

Today I feel, that I live having the time to do the things I want with the people I love and the ones I care about. I am 'freed' of putting feelings into things, and I have wanted to share this with people, who is in the same situation, as I once was, hoping that more people can experience, how good this feeling is.

So to you, who have already started – Well done and keep going!

And to you who want to start – Happy journey, you will never regret it!

No comments:

Post a Comment