Friday, February 12, 2016

Giftig kosmetik - Dangerous Cosmetics

Forleden fandt jeg en app fra Forbrugernævnet, som jeg downloadede. Med den kan man teste sine plejeprodukter. Det vil sige, at når man står i forretningen, kan man scanne stregkoden ind, og app'en kommer med advarsler om indhold af allergi-, miljø- og/eller hormonskadelig art eller frikender produktet.

Jeg drønede ud og testede alt, jeg havde i mit skab i badeværelset.

Hold da op, hvor putter jeg meget skidt i mit hoved og på min krop! To trediedele af mine plejeprodukter kom ud med alvorlige advarsler! Jeg blev faktisk ret chokeret! Det er da skræmmende!!

Nu tror jeg ikke på, at jeg bliver smukkere af en bestemt creme, men jeg ved, at der er cremer, der fungerer bedre end andre på min hud. Så nu skal jeg ud og finde alternativer.

Forbrugernævnet har allerede scannet over 3000 produkter, og hvis man finder et produkt, der ikke er i databasen, kan man sende det til test. Der er en guide, som man kan følge, og det er let og tager ikke meget tid.

Jeg synes, at det er en fantastisk service. Det er vigtig, hvad vi gør med miljøet og os selv, og den eneste måde vi kan få producenterne til at producere gode produkter på, er ved at lade være med at købe skadelige produkter.

Vi er nogle generationer, der har indtaget og brugt produkter, der er virkelig giftige, men det mindste vi kan gøre er at sørge for, at de næste generationer ikke bliver udsat for det samme.

Så kig her på Kemiluppen, download app'en og send så meget som muligt til testning, så databasen kan blive udbygget hele tiden.

Det fungerer desværre kun på produkter med danske stregkoder, og jeg ved ikke, om andre lande har lignende databaser, men hvis ikke, så er det da noget at opfordre til.


Produkt der ryger ud! - Product which goes!

Produkt, der skal prøves - af mig, for det er testet af Kemiluppen
Product to be testet - by me, because it has been tested at the Consumers' Association

The other day I found an app from the Danish Consumers' Association, which I downloaded immediately. With that you can test cosmetic. You just go into the shop, scan the bar code, and the app comes up with information about allergy-, environmental- and/or hormone disturbing contents, or if the product is free of these things.

I practically ran into my bathroom and tested everything, I had in my wall cabinet. 

My, My, I just cannot tell, how much bad stuff I put in my head and on my body! Two thirds of all products came out with serious warnings! I was really shocked! That is scary!!

I actually don't believe, that I become more beautiful using a certain cream, but I know, that there are products, which work better on my skin than others. But now I have to go and find alternatives.

The Consumers' Association has already scanned more than 3000 products, and if you find a product, which isn't in their database, you can send it to them for testing. It is easy.

I think, that it is a fantastic service. What we do to the environment and to ourselves is so important, and the only way we can make producers act responsibly is to be conscious about not buying harmful products.

We are some generations, who have been using products, which are really harmful, but the least we can do is to see to, that the next generations shouldn't be exposed to the same dangers.


Unfortunately this app only works on product with Danish bar codes, and I don't know, if other countries have similar databases, but if not, then it is something to get started.

No comments:

Post a Comment