Monday, February 15, 2016

Spontaniteten er død! - Spontaneity has Died!

I dag mailede en ven til mig og spurgte, om vi skulle tage på en tur og se en udstilling sammen – om 11 dage!

Jeg blev overrasket! Ikke over at hun mailede og foreslog det, men over at det ikke var flere måneder ud i fremtiden, men i næste uge. Jeg har venner, hvor vi ofte aftaler en dato 8-10 uger ud i fremtiden, og så når vi at skulle lave den om flere gange, fordi verden omkring os ændrer vores planer.

Jeg har altid haft svært ved at planlægge så langt, og jeg kan ikke lide det! Jeg føler, at fremtiden bliver forudsigelig. Spontaniteten dør, når kalenderen bliver fyldt op med faste aftaler.

Mine forældre, der begge var udearbejdende, levede langt mere fleksibelt. I deres kalender var bare fødselsdage og andre familiære datoer. Selvfølgelig lavede de også aftaler, men kalenderen var ikke blokeret i ugevis.

Hvad er der med tid? Hvorfor skal alt kortlægges.

Er det fordi, vi alle skal fremstå som perfekte. At vores hjem skal være i orden, når der kommer 'fremmede'. At vi ikke tør præsentere vores hverdag?

Eller er det, fordi vi er blevet fortravlede hamstere i det store produktions- og præstationshjul. På arbejde, i fitness centret, marathons, uendelige rejser, børn med 3-4 'fritids-interesser'.

Men sjovt nok vi har tid til at lægge alt på Facebook. Hvor langt vi har løbet, hvor langt vi har kørt, hvor vi er, og hvor vi har været osv.

Vi ser hinanden, men vi ses ikke! - med mindre vi sætter det i kalenderen 10 uger ude i fremtiden!

Måske er det tid til at rydde op i kalenderen?


Today a friend mailed me and asked, it we should go on a trip to see an exhibition together – in 11 days.

I was surprised! Not that she mailed me, but that the event shouldn't take place several months into the future, but next week. I have friends, with whom I make dates 8-10 weeks from now, and then when we get closer, we change dates several times, because 'the world' sometimes makes other plans.

I have always had difficulties with planning so far ahead, and I don't like it! I feel, that the future becomes predictable. Spontaneity dies, when the calendar is filled with meetings.

My parent, who both were working, lived a far more flexible life. I their calendar was just birthdays and dates of other family events. Of course they made plans, but they didn't blocked the calendar weeks ahead.

What happened with time? Why must everything be planned?

Is it because, we want to look perfect? That our homes have to be in order, when 'strangers' come to the house. Dare we not present ourselves as we are?

Or is it, because we have become overly busy hamsters in the big production- and performance wheel? At work, in the fitness center, running marathons, endless travels, children with 3-4 after school activities. 

But we do take time to put everything on Facebook. How far we have run, how far we have been driving, how many places we have visited etc. It is all about performance!

We see each other, but we don't meet! - not unless we make an appointment in the calendar 10 weeks ahead!

Maybe it is time to de-clutter the calendar?

No comments:

Post a Comment