Monday, January 4, 2016

Ryd Dig Op - Wipe Your Slate

Intro. Her kommer så første input til din forårsoprydning! Hvis du følger med her, vil du være kommet godt i gang med at få orden på dit hjem, når januar er slut.

Men hvorfor skal man rydde op?
Tja, det SKAL man jo rent faktisk heller ikke. Men det er en rigtig god ide. Mange ting giver mange pligter og meget arbejde, og det tager tid. Tid, som man kan bruge til noget bedre og sjovere.

At eje mange ting gør det besværligt at gøre rent. Ting skal flyttes og sættes på plads igen. Man har svært ved at finde ting, når man skal bruge dem, og man skal også finde plads til det hele. Så man flytter rundt med ting og med funktionerne i hjemmet. Flytter et skab fra et rum til et andet, køber nogle flere opbevaringskasser, går i Ikea og kigger i blade for at finde inspiration. Man prøver at gøre det hele mere overskueligt – igen og igen. Så der bliver der indkøbt et nyt skab, en ny kommode eller en ny reol. Men det er skruen uden ende, fordi for hver ny ting og hvert nyt møbel bliver der spist en bid af pladsen. Det er helt forkert. Der skal ikke købes mere! Ikke flere opbevarings-systemer! 

Hvis man kun har, hvad man bruger, behøver man slet ikke systemer!

Men det kan være svært at rydde op, fordi alt det vi afhænder har kostet penge. Hårdt tjente penge. Derfor er det vigtigt at indse, at pengene ER brugt, og hvis vi ikke bruger tingene, har de ingen værdi mere.

Tænk, hvis alt dit tøj i garderoben, var noget, du kunne passe, og som du bruger.
Tænk, hvis du ikke skulle løfte 6 skåle ned fra køkkenskabet, før du får fat i den skål, som du alligevel altid bruger, men som står nederst, fordi den er størst! Eller rode rundt inde bag i skabet efter noget, som har gemt sig bag en masse andet – som du ikke bruger.
Tænk, hvis du kunne afkorte tiden, du bruger på at gøre rent til det halve eller mindre, fordi du ikke har møbler og ting overalt.
Tænk, hvis du altid kunne åbne døren for u-inviterede gæster uden at tænke på, hvordan dit hjem ser ud.
Tænk en gang.

Hvordan starter man så? Det kommer jeg til - og indtil da vil jeg bede dig om at tænke på, hvordan dit ideelle hjem ser ud. Hvordan ville du gerne bo, hvis du kunne. Jeg bede dig ikke om at forestille dig en eller anden strandvejsvilla (hvis du altså ikke lige bor i en!), men i den du har nu. Ingen fantasier. Hvordan ville du ønske, at dit hjem så ud? Ordentligt og pænt! Let at holde og let at bo i. Et hjem, der ikke modarbejder dit liv, men støtter det!

Så nu skal du til at bestemme dig for, hvad du vil bevare, og resten skal afhændes!

I morgen kommer historien om de to skjorter -
Tomorrow comes the story about the two shirts.

Intro: Here starts the first input for your Spring clean out. If you follow all this, you will be close to have control of your things by the end of January. 

But why clean out?
Well, actually you don't have to. But i is a brilliant idea. Many things gives many duties and a lot of work, and it takes time. Time, which can be spent in a better and much more fun way.

To own a lot of tings makes a home difficult to clean. Things have to be moved away and put back again. It is difficult to find things and to find space for things. So you move around with things and the functions in your home. You move a cabinet from one room to another, buy more storage-boxes, go to Ikea and look in magazines to find inspiration. You try to make it all look more manageable – again and again. So you buy a new dresser, a new closet or a new shelf. But it is bottomless. Don't buy more. No more storage-systems! 

If you own, what you need – and not more – you need no systems.

It is difficult to clean out, because everything we to get rid of, has cost money. Hard earned money. But the money is already GONE, so un-used items actually have no value anymore.

Imagine, if all the clothes in you closet were items, which fit you perfectly, and which you actually use.
Imagine, if you shouldn't take out 6 bowls from the kitchen cabinet, before you would get to the one you always use, but is in the bottom, because it is the biggest. Or if you didn't have to move several things in a cabinet – which you never use, before getting to what you need.
Imagine, if you could shorten the time to clean you home with 50% or less, because you don't have furniture and/or stuff all over the place.
Imagine, if you had un-invited guests and you could open your door, without thinking about if you home looks like a mess.
Imagine.

But how do you start? I will come to that – but until that I will ask you to think about, how your ideal home looks like. How would your home look like? I am not asking you to imagine a mansion by a lake (that is if you don't actually live in one) but think about the home you have now. No fantasies. How should that look like? Nice and tidy? Easy to keep clean and easy to live in? A home which doesn't work against your life style, but supports it?

You have to decide, what to keep - and the rest has to go!


No comments:

Post a Comment