Friday, January 1, 2016

Godt Nytår - Happy New Year!

Her på den første dag i januar vil jeg gerne sig tak for jeres besøg her på bloggen i 2015 og ønske jer alle sammen rigtig Godt Nytår med alt det bedste, I måtte ønske jer.
Nytårsfortsætter kan der være mange af, men lad nu være med at straffe jer selv med at bestemme, at vægten skal ned, der skal trænes, spises sundt eller for den sags skyld ryddes op i livet på alle livets fronter på en gang. Det er ikke derfor, at vi er her. Vi har et liv, der skal leves.
Derfor er det faktisk en god ide at rydde op - så glem, hvad jeg sagde i afsnittet ovenfor :-) - for at rydde op giver frihed til at leve det liv, vi egentlig gerne vil. Livet, hvor man ikke har 1000 selvpåførte pligter eller 1000 ting, der skal passes.
Næste uge kommer de første helt gratis oprydningsråd, og de fortsætter måneden ud. Du kan vælge at plukke i dem, eller du kan vælge at følge med hele vejen. Hvis du gør det første, får du resultat, og hvis du vælger det sidste, får du virkelig hul på bylden, og derefter bliver det let.
Så nyd dagen og weekenden og kig ind her på bloggen i næste uge til en frisk start på 2016.

Så tåget er alt før en oprydning, men det kommer til at klare op!
This is how foggy it looks before a clean up, but it will clear up!

Here on the first day of January I want thank you for being with me in 2015 and to wish you all a very Happy New Year with all the best, that you may want.
New Years resolutions are normally many, but don't punish yourself with deciding to loose weight, to exercise, eat healthy every day or for that matter to clean up every aspect in life. That's not why we are here. We have a life to live.
Therefore it is actually a good idea to clean up - so forget all about, what I said in the section above :-) - because to clean up gives freedom to live the life, we really want. The life when you don't have 1000 self-inflicted obligations to do and 1000 things to attend to.
Next week the first totally free clean up advises will come, and I will continue all through the month. You can choose to pick in them, or you can choose to follow all of them. If you do the first, you will get a result. If you choose the second option, you really get work done, and after that it only gets easier.
So enjoy the day and the week end and come back here on the blog next week for a fresh start of 2016.

No comments:

Post a Comment