Monday, January 18, 2016

Overfladerod - Surface Clutter

Overfladerod – eller synligt rod er let at håndtere, og resultatet bliver fantastisk med det samme. Det er meget motiverende!

Start med at gå en tur rundt i dit hjem og saml alle blade, aviser, reklamer og ugeblade sammen. De hører alle til en katagori af rod, som virkelig får et hjem til at se uoverskueligt ud, selv om de måske ligger pænt i stakke. Hvis du nogen sinde har set 'Ekstreme Samlere' i tv, vil du se, at meget rod er genereret af papir og emballage af forskellig art.

Smid alt, der har ligget over en uge, ud! Uden at gennemse noget som helst. Hvis du ikke har fået det læst nu, finder du heller ikke tid til det næste uge. Selvfølgelig skal vi følge med i verden, men lige nu gælder det din nære verden.

Aviser: Som sagt - vi skal følge med. Ingen tvivl om det, men der er så mange måder at gøre det på. TV-nyhederne, nyheder på nettet f.eks. Så hold i hvert fald ikke mere end en avis. 

Reklamer: Dem er der ingen, der behøver! DU BEHØVER DEM IKKE! De er skabt for at få dig til at købe mere. Køb hvad du har brug for, og glem resten. De få ører, du måske kan komme til at bruge mere, vil være tjent ind mange gange i forhold til alle de ting, som du bliver 'inspireret' til at købe, men som du alligevel ikke har brug for. Afmeld dem.

Ugeblade: I januar kommer alle (dame-)blade med diæter efter al julespiseriet, i februar begynder de med de første forårstegn som nyt tøj, i marts kommer sommertøjet, april-nummeret fortæller, hvordan du skal forberede udendørslivet i have og på altaner. Hvert år! Brug nettet til inspiration, hvis du føler behov for det og drop bladene.

Abonnementer: Gennemgå, hvad du abonnerer på! Mange af os har abonnementer, som koster mange penge, og som vi ikke rigtig har glæde af. Jo, vi bliver glade, når bladet ligger i postkassen, men når du at læse det, før det næste kommer? Tænk dig grundigt om, før du forpligter dig til noget af den slags. Det tager lang tid, før man får taget sig sammen til at afmelde, fordi det er jo også ret hyggeligt at få et blad, men det er måske sjovere at købe et andet blad, når man ser et, som man bliver inspireret af. At gøre begge dele er i hvert fald dyrt.

Og når du nu er i gang, så saml alle ting sammen, der ligger i et rum, hvor de ikke hører til, og læg dem på plads, så godt det lige nu kan lade sig gøre. Tøj, bøger, plasticposer med og uden indhold, stabler af forskellige slags. Læg tingene, hvor de hører til, for snart kommer vi til værelserne og stuen. Så vær lidt tålmodig. Vi er der snart.


Så start din overflade-tour! Den vil gøre underværker - og så kan du prøve at forestille dig, hvordan dine skabe og skuffer kan komme til at se ud!
Surface Clutter – obvious clutter is easy to handle, and result will show immediately and is also very motivating.

Start taking a walk around your home and pick up all newspapers, magazines and flyers. They are in the category of clutter, which really makes your home look messy, even if they are stacked nicely. If you have ever seen 'Extreme hoarders' on TV, you will see that a lot of the clutter is generated by paper and package materials of different kinds.

Throw out anything older than a week! Don't examine anything. If you haven't read it by now, you are not going to find time next week either. Of course we are going to follow, what happens in the world, but right now it is all about your own little world.

Newspapers: Yes, we should pay attention to what is going on in the world, but there are lots of ways to do that. TV news, internet news is one way, but you don't need more than one paper newspaper – if any at all.

Flyers: Nobody needs flyers! YOU DON'T NEED THEM! They are created to make you buy more. Buy what you need, and forget about the rest. The small amount you will spend more without looking at bargains, will be saved many times by not buying all the things, which you get 'inspired' to buy, which you actually don't need. Un-subscribe!

Weekly magazines: In January all the women's magazines have a diet issue after all the Christmas food, in February the first spring signs comes, in March the summer clothes, the April issue is about the outdoor life (I am referring to the Danish seasons). The same things every year in the same months. Use the internet for inspiration, if you need it, and give the magazines to the waiting room at your doctor or dentist.

Subscriptions: Go through your subscriptions. Many of us have some, and they cost a lot of money, but we don't really appreciate it. Yes, it is nice, when the magazine is in the mail box, but do we take the time to read it. Think carefully, before you commit to a subscription. You think about unsubscribing many times before doing it, and it is nice to get the magazine, but maybe it is more fun just to buy one, when you see one, which inspires you. To do both is expensive!

While you are at it, then collect all things, which are in the wrong rooms and put them in place, as well as can be done right now. Clothes, books, plastic bags with and without content. Put the stuff, where it belongs, because we are coming to the bedrooms and living room soon. So be patient with the mess for a while.

So start your surface-tour! It will make wonders - and then imagine, when you closets will be just as tidy!


No comments:

Post a Comment