Tuesday, January 19, 2016

Brugsværdi - Value of Use

Når du rydder op, kan det ikke undgås, at du kommer i situationer, hvor du står med en ting, som vækker minder. Det kan være en kop, en tallerken eller en vase, som du egentlig ikke har nogen glæde af, men som har tilknytning til en person, du holder af. Prøv at tænke på, om du lægger mere i tingen, end den tidligere ejer nogen sinde havde forestillet sig. Tænk på om koppen, tallerknen eller vasen har været andet end en dagligdags ting for vedkommende. Så skil dig af med den, hvis den ikke gør dig glad. Personen forsvinder ikke fra dit hoved.

Jeg har som alle andre ting, som jeg bruger hver dag. Hvis der en skønne dag er nogen, der vil gøre disse ting til 'værdigenstande' og putte dem i kasser for at beskytte dem, fordi de er for mindeværdige til at blive brugt eller kun skal bruges til festlige lejligheder, ville jeg være virkelig ked af det. Det er en misforståelse at ophøje ting til helligdomme. Hvis de til gengæld ville blive brugt til daglig glæde, ville det gøre mig rigtig glad.

Der er ingen værdi ved at gemme ting væk.

Jeg har arvet nogle hvidvinsglas fra mine forældre, og jeg forbinder dem med at være sammen med mennesker i festligt lag. De bliver brugt. Hele tiden. For det er det, man skal med glas! En gang var der 12. Nu er der 9. Sådan er det med gode ting. De bliver brugt, slidt og/eller går i stykker. Men de står eller ligger ikke hen som 'døde' genstande. Som alt andet har de en livetid, og glæden ved at bruge dem er så meget større end nervøsiteten ved at bruge dem.

Så brug de gode ting og skil dig af med resten.

When you are decluttering, you cannot avoid getting into situations, when a special thing will wake up memories. It could be a cup, a plate or a vase, which you don't really find any pleasure in, but which has belonged to a person, who you like very much. Try to think about if you put too much feeling into that thing, much more than the previous owner ever would have. Think about if this item ever was anything but an everyday thing to this person. So give it away, if it doesn't bring you any joy. It doesn't remove the person from your heart.

Like everybody I have things, which I use every day. If somebody some day would make these things into 'value objects' and put them in boxes to protect them, because they are too memorable to be used or only would be use for special occasions, I would get really unhappy. It is a big misunderstanding to make things sacred. But if somebody would be happy to use them every day, it would make me really happy, too.

There is no value in things, which are hidden away.

I inherited some white wine glasses from my parents, and I connect them with being together with wonderful people. So I use them all the time. Because that is, what glasses are meant for! Once I had 12, now I have 9. That's the way with good things. They get used, they get worn, and/or they break! But they shouldn't lay around as 'dead' tings. Like everything else they have a life span, and the joy of using them is so much bigger than my nervousness of breaking them.


So use the good things and get rid of everything else!

No comments:

Post a Comment