Friday, January 15, 2016

Fjende nr. 1! - Enemy no. 1.

Opbevaringskasser er oprydningens største fjende!

Daglig oprydning står for mange mennesker som et kæmpe arbejde, men at rydde op er egentlig bare at lægge ting på plads, når man er færdig med at bruge dem. På deres egen plads. Der, hvor de hører til.

Så prøv at skelne mellem at lægge ting på plads, og at finde plads til tingene igen og igen. Det sidste har intet med oprydning at gøre. Det er bare organiseret rod. Så bliver man ved med at om-organisere, finde nye pladser til tingene og/eller køber nye opbevaringssystemer, som sluger mere plads. Man kan ikke organisere sig ud af rod uden at sortere og afhænde!

Der er efterhånden en kæmpe industri, der omhandler opbevaring. Lige fra de 6 – 8 gange om året hvor supermarkederne sælger pæne plastickasser med låg, til lækre designkasser til at putte i klædeskabe eller sætte på nyindkøbte hylder, og ud i det ekstreme så som hotellager – plus alle varianter der imellem.

Lad være! Ryd op i stedet! Forær væk! Hav en plads til alt i stedet. Alt andet er bare ekstra fyld, og begyndelsen til at opbevare rod og usorterede bunker på en pæn måde.

Hav et skab eller en kommode til dit tøj og linned og et andet skab/kommode til dine 'ting'. Men kig så nøje på, hvad dine 'ting' er, for måske har du for mange. Ting, som du beholder, fordi 'måske en dag... Men hvis den dag ikke er kommet endnu, så kommer den sikkert heller ikke.

Mine 'ting' er fotoudstyr og tegnematerialer. Det fylder faktisk ikke ret meget mere en et par hylder. Og så har jeg en pose med det håndarbejde, jeg er i gang med lige nu.

Det drejer sig om at slippe behovet for 'at have' og opbygge følelsen af 'at bruge'. Følelsen af at bruge sine ting gør nemlig, at man føler, at man har alt. At man har nok.


Storage boxes are the worst enemies of de-cluttering!

The daily de-cluttering stand for a lot of people as a dreadful job, but it is in fact just to put things back in place, when you are done using them. In the right place. Where they belong.

So try to see the difference between putting things back, and to find a new place over and over again. The last things has nothing to do with making order. It is just an organizing clutter. And then you keep on re-organizing, finding new places for things and/or to buy new organizing systems, which just 'east' even more space. You cannot organize yourself out of a mess without sorting and getting rid of things.

There is a big industry selling organizing-equipment. Everything from the nice plastic boxes sold in supermarkets 6-8 times a year, there are trendy design boxes to put into closets or to put on newly bought shelves, to the extreme hotel storage – and then all the variants.

Don't! De-clutter instead! Give things away! Create a space for everything. Everything else is just extra 'filling' and the start to store stuff and unsorted piles in a nice way.

Get a cabinet or a dresser for your clothes and linen, and one for your 'things'. But really take a close look at your 'things', because maybe you have to much. Things, which might one day... But if that day hasn't come now, it probably never will.

My 'things' are my photo gear and drawing materials. It doesn't take up more space than a couple of shelves. And then I have a tote for the sweater, I am knitting now.


It is all about letting go of the 'need', and create the feeling of 'use'. The feeling, that you actually are using your things, gives you the feeling, that you have got everything. That you have enough.

No comments:

Post a Comment