Thursday, January 7, 2016

Oprydnings-betragtninger - Clean Up Reflections

Jeg vil lige komme med nogle praktiske bemærkninger omkring oprydninger, for de kan foregå på mange måder og er en temperamentssag.

Nogle mennesker (sådan nogen som mig!) hælder mest til at få det 'overstået' i en fart, og jeg har altid taget hele rum ad gangen - mindst. Faktisk ryddede jeg hele mit hjem første gang på en weekend, kun undtaget kælderen!

Det havde den virkning, at jeg i de efterfølgende uger ryddede mere ud helt automatisk. Ting, som jeg kunne se, at jeg alligevel ikke ville have mere i mit nye, luftige og smukke hjem. Jeg kunne se rummene. De var ikke mere 'dækket' af ting.

Ved senere gennemgange – som jeg lavet mindst en gang årigt - har jeg 'finpudset', og jeg har lige her i første weekend i det nye år være en tur gennem det hele igen. Nu tager det bare et par timer, og i morgen viser jeg, hvad der har 'sneget sig ind' i mit hjem, som ikke skal være der.

Men nogle af os har det bedre med at tage det i bidder. En kommode, et skab, en reol osv., og det skal man gøre, præcis som man har lyst til. Men gør det rigtigt! Ryd alle skuffer i f.eks. en kommode og læg det hele ud på en seng, et bord eller gulvet, så du har overblik. Vask altid af når du nu er i gang, og bestem dig for, hvilken funktion møblet skal have. Er det til undertøj, strømper, tørklæder eller andet småt? Eller skal den indeholde linned, eller måske noget helt andet.

Jeg har et lille skuffedarium i min entre. Det er der, jeg står og føntørrer mit hår (jeg har som bekendt et meget lille hjem med et meget lille badeværelse uden el-strik).
Det har 3 skuffer, og i øverste skuffe ligger alt til hårtørring: Kam, børste, mousse osv.
I næste skuffe har jeg fnugruller, fordi det er i reglen der foran spejlet, jeg checker mig selv, inden jeg går ud af døren.
I den tredje skuffe har jeg alt hørende til min cykel. Reflekser til bukser, ørevarmere, handsker o.s.v.

Så tænk funktion, når du rydder op. Hvis du får noget i 'overskud', som så ikke passer ind, så læg det i en kasse til senere. På vej rundt i huset er jeg sikker på, at der bliver et sted, hvor disse ting vil have en naturlig plads. Eller måske opdager du efter nogen tid, at du slet ikke har brug for det, du har lagt i kassen.

Men når du er i gang, så lad være med at dvæle! Lad være med at gå i stå. Få det gjort! Og sæt tid af i kalenderen, så hele projektet ikke fuser ud. Jeg er ikke den store fan af kasser, men denne her er som skabt til de små søde noter -
I am not a big fan of boxes, but this one is just created for small sweet notes!I want to make some practical remarks about clean-ups, because they can be done in several ways, and it is a matter of temperament.

Some people (like me!) are cut out to do things fast, to get it 'done', and I have always taken at least one room at a time. In fact the first time I cleaned out my house, I did it in a weekend, apart from the basement!

It had the effect, that I during the following weeks cleaned out more. Things, which I could see, that I didn't want to have after all in my new airy and beautiful home. I could see the rooms. They were no more covered in stuff.

At later examinations – which I do at least once a year – I am fine tuning, and this year during the first weekend I have gone through the whole house again. Now it only takes a couple of hours, and tomorrow I will show you the things, which have 'crept in on me' and shouldn't be here.

But some of us wants to take smaller bites. A dresser, a closet, a book shelf etc, and you should definitely do it, the way that suits you best. But do it right. Empty all drawers in the dresser and put the contents on a bed, a table or the floor, so you get an overview. Always clean/wash the place you are working with, while you are there, and decide which function that piece of furniture should have. Is it for underwear, stockings, scarfs or other small stuff? Should it be for linen, or maybe something totally different.

I have a small hanging cabinet in my hallway. It's the place where I dry my hair (I have, as you might know, a very small home and a bathroom with no electric switch).
It has 3 drawers, and in the top drawer is everything for my hair: Comb, dryer, bruch, mousse etc.
In the next drawer I have lint rolls, because I also have a mirror there, and that is where I take that last look at myself before leaving the house.
In the third drawer I have things, I use for biking. Luminescent reflection for my pants, ear warmers, gloves etc.


So think function, when you clean up. If you get some things as 'left-overs', which doesn't fit in anywhere right now, put them in a box for later. On you way around the house I am sure, that you will find a natural place for it. Or maybe you after some time will realize, that you don't need, what you put in the box.

But when you get going, don't linger! Don't stop. Get it done! And put the next session in your calendar, so the whole process doesn't run out in the sand.

No comments:

Post a Comment