Thursday, January 7, 2016

Forbruget vandt over julen - Consumption won against Christmas

Der er slet ingen tvivl om, at forbruger-ræset vandt over julen. I hvert fald meningen med julen. Danskerne brugte milliarder på gaver. Det er forbløffende, at vi kan blive ved med at ønske os ting, ikke? Nu er der udsalg, og folk køber vildt ind igen! Jeg synes, at det er lidt skræmmende! Hvordan får man egentlig plads til alle de ting? Får man dem brugt? Og giver de glæde?

Men til noget helt andet: Sidste år påførte jeg mig selv et købestop i tre måneder, som gav en ret stor besparelse. De penge har jeg senere brugt på rejser og andre oplevelser, der kun fylder i hoved og hjerte.

I de tre måneder følte jeg aldrig, at jeg manglede noget. Det gik meget let, og det gjorde mig til en mere bevidst forbruger. Samtidig sparede jeg en masse tid på ikke at shoppe rundt. Jeg handlede en gang om ugen, og det var så det. Det føltes nærmest som en lettelse.

Det var så god en oplevelse, at jeg gentager eksperimentet. Begrundelse: Jeg vil gerne være en endnu mere bevist forbruger og ikke klatte mine penge væk!

Tilladt:
 1. Kost og nødvendigheder
 2. Produkter til personlig pleje
 3. Medicin og tandlæge
 4. Gaver
 5. At holde fødselsdag og andre mærkedage for sig selv og andre
 6. Ferie – samme budget som i 2015
Ikke tilladt:
 1. Ting til hjemmet
 2. Tøj
 3. Småting af den slags, der 'selv hopper ned' i ens indkøbskurv
 4. Accessories af alle slags
Målet er at komme hjem med de ting, som behøves. Med tryk på behøves. Periode: januar, februar, marts.

Jeg er dog blevet nødt til at købe en ting allerede: Et par støvler! Sidste snefald viste med al tydelighed, at mine 5 år gamle støvler var udtjente og tog mere vand ind, end de holdt ude. Så den post kom i nødvendigheds-kolonnen. Ellers er der lukket for det varme vand. Men det kan jo være, at det bliver nødvendigt at købe ekstra tykke strømper, sådan som kulden kryber ind over Danmark lige nu!

I hører mere!

 Så er Bigfoot klar!
Now Bigfoot is ready!


There is no doubt that the consumer race won over Christmas. At least the true meaning of Christmas. The Danes spent billions on presents. It is amazing that we can go on wanting things, isn't it? Now the sales are on, and everybody's buying like mad! I think that it is a bit scary! How do you get the space for all these things? Do you actually use them? And do they make you happy?

But to something quite different: Last year I made a shopping ban for myself for three months, which resulted in quite a big amount for savings. I have spent the money on travels and other experiences, which only have taken space in my head and my heart.

During those three months I never felt that I was missing out on anything. It was very easy, and I think, that it made me a better consumer. I also saved a lot of time on shopping around. I went grocery shopping once a week, and that was it. It was kind of a relief.

It was such a good experience, that I will repeat the experiment. Reason: I want to be an even more conscious consumer, and I don't want to waste my money.

Allowed spending money on:
 1. Food and necessities
 2. Products for personal hygiene
 3. Medicine and dentist
 4. Gifts
 5. Celebrations of others and my own birthday
 6. Holidays – same budget as 2015
Not allowed:
 1. Items for my home
 2. Clothes
 3. Stuff of the kind, which 'jump into the shopping cart by themselves'
 4. Accessories of any kind
The goal is to come home with things, which I need. Emphasize 'need'. Period: January, February, March.

But I have had to buy one thing already: A pair of boots. Last snowfall revealed that my 5 year old boots took in more water, than they kept out. So that became a necessity. But no more! Maybe a pair of thick socks will sneak in later thinking about the freezing cold, which is creeping in over Denmark these days!

You will hear more about this!


No comments:

Post a Comment