Wednesday, January 6, 2016

1-2-3 Start Køkken - 1-2-3 Start Kitchen

OK, så starter vi!

Første rum vi kaster os over er køkkenet. Hvis du nu har læst andre oprydningsråd, foreslås det næsten altid at begynde med tøjet, men jeg synes, at køkkenet er det bedste sted, for man skal se på køkkenet som et værksted med værktøj. Skåle, tallerkner, fade og bestik m.v. er værktøj. Intet andet! Der er ingen grund til at lægge mange følelser i det. Et køkken skal bare være ordentligt, funktionelt og let at holde rent!

Nøgleordet for køkkenet er: ENS! Det er den letteste måde at skabe overskuelighed og orden. Du skal ikke gemme 16 forskellige krus, 6 forskellige par kopper, 9 forskellige tallerkner, og 14 forskellige glas. Orden opstår, når du har 8 ens flade tallerkner, 8 ens dybe tallerkner, 8 ens krus – og det fortsætter der ud af. Det giver orden, det giver ekstra plads i skabe og skuffer, fordi det er let at stable.

Du behøver heller ikke at have 4 røreskåle. Kokken Erwin Lauterbach har lavet en liste over køkkeninventar, som man har brug for, og den liste fik jeg lov til at videregive i min bog, Ryd Dig Op. Han anbefaler 2 røreskåle. En stor i god plastic og en mindre i stål (til kolde ting). Det er alt.

Hvis du har været i sommerhus eller ferielejlighed, har du set, at der er præcis, hvad man behøver. Et sæt af alt til hver person, og du har aldrig manglet noget sådan et sted. Det er den følelse, du skal frembringe i dit hjem.

Så du behøver ikke 10 gryder og stegepander, og hvis du har rigtig meget af den slags, så prøv at se, hvad du rent faktisk bruger. Hvis du kun frituresteger en gang om året, er der ingen grund til at eje en friture-gryde. Så er du også fri for lugt og svineri! Den store køkkenmaskine kan du måske også sælge. Enten har man en livsstil, hvor sådan noget passer ind, eller også har man ikke. Store køkkemaskiner skal ikke tage plads op, hvis man ikke bruger dem.

Alt, som er i stykker og ikke fungerer perfekt, skal selvfølgelig smides ud!

En gang brugte man at have et ekstra sæt procelæn til 'fint brug', som blev brugt et par gange om året. Vælg i stedet at bruge det hver dag, hvis du er glad for det, og nyd det. Og hvis du ikke har sådan et stel, så vælg et, der er så neutralt, så du altid kan dekorere med duge, blomster og lejlighedspynt.

Nu har jeg på fornemmelsen, at der med garanti er nogen, der sidder og tænker på arven fra en kær oldemor, som er et smukt fiskefad (eller noget lignende). Hvis du bruger det, så fint. Hvis ikke, så skal du afhænde det. Man skal ALDRIG sætte lighedstegn mellem mennesker og ting. Du skal ikke bo i et mausoleum. Hvis du ikke bruger ting, har du ingen glæde af dem, og så skal de gives videre.

Men disse råd i baglommen kan du begynde og kig nu nøje på, om du vælger de ting, som du bruger regelmæssigt – helst dagligt.
  1. Ryd alt ud af skabe og skuffer, og sæt det på køkkenbordet og gulvet.
  2. Vask skabe og skuffer af og begynd at sortere.
  3. Der skal være plads til alt.
  4. Læg alt andet i kasser til genbrug.
Meget vigtig: Afhænd det overskydende hurtigst muligt. Når en ting er sorteret fra, skal den ikke tilbage i skabet mere, og jo hurtigere den kommer til genbrugforretningen eller bliver smidt ud, jo bedre.

Når du har været gennem denne proces, lover jeg dig, at dit køkken føles anderledes let at arbejde i, og det giver en god fornemmelse, som du kan bruge, når vi nu bevæger os gennem resten af huset i denne måned.

God fornøjelse. Og hvis I har spørgsmål, så skriv.Bortset fra 3 knive er det alt grej, som jeg har.
Apart from 3 knives, this is all I have got.


OK, here we go!

The first room we will attack is the kitchen. If you have read other de-clutter blogs, they often suggest that you start with your clothes, but I think that the kitchen is the best place, because you should see you kitchen as a workshop. Bowls, plates, cutlery etc are tools. Nothing else! There is no reason to put any feelings into it. A kitchen should just be tidy, functional and easy to keep clean!

The key word for kitchens is: Similar! It is the easiest way to create clarity and order. You should not have 16 different kind of mugs, 6 pairs of coffee cups, 9 different dishes, and 14 different sorts of glasses. Order comes, when you have 8 similar plates, 8 mugs and so on. It looks good, and it makes space in cabinets and drawers, because it is easy to stack.

You don't need to have 4 mixing bowls. The Danish chef, Erwin Lauterback, has made a list of kitchen tools you need, and I had his permission to bring it in my book, Wipe Your Slate. He recommends 2 mixing bowls. A quality big plastic bowl, and one smaller one in stainless steel (for cold things, and things to cool). That is all.

If you ever have been in a summer cabin or holiday flat at a holiday center, you have experienced, what it is like to have exactly, what you need. There would be one set of 'everything' for each person, and you have never missed anything in a place like that. That is the feeling, you should work on getting in you home.

You don't need 10 pots or pans either, and if you have a lot of that kind, find out, what you actually use. If you fry in oil once a year, there is not reason to own any equipment for that. And then you avoid the mess and smell! Also the big kitchen machine could go, if you don't use it. Either you have a life style, where things like this fit in, or you don't. Big kitchen machines should not take up space, if you don't use them.

Everything, which is broken or isn't functioning perfectly, has to go, of course!

Once you used to have an extra set of porcelain for big special events. It was used a couple a times of year. Take another approach – use the nice stuff every day if you love it, and enjoy it. And if you don't have a 'nice' set, then get something neutral, which you always 'lift' can with a nice table cloth, flowers and season decorations.

Now I get the feeling that there is somebody out here, who is thinking about the fish dish (or something else), that you have inherited from a loved family member. If you use it, keep it. If you don't, let it go. You should NEVER equate things with people. Don't create a mausoleum. If you don't use a thing, it doesn't bring you anything good, let it go.

With these advises in your head, you should start. And make sure that you choose to keep the things, which you actually use on a daily basis.
  1. Empty cabinets and drawers, and put everything on the kitchen desk or the floor.
  2. Wash and clean cabinets and drawers, and start sorting
  3. Make room for everything, you keep
  4. Put everything else in either a box for recycle or a box for the 2nd hand shop.

Very important: Get the stuff, which you aren't going to keep, out of the house asap. And make sure that nothing, which has gone in one of the boxes, goes back into the kitchen.

When you have gone through this process, I promise, that your kitchen will feel different and very easy to work in, and it gives the calm, which you can use, when we keep moving through the house during this month.

Have fun. If you have questions, please contact me.


No comments:

Post a Comment