Wednesday, January 13, 2016

Klar til badeværelset? - Ready for the Bathroom?

Klar til et nyt rum?

Igen er det ikke et rum, hvor man behøver større overvejelser over, hvad man skal beholde eller ikke. Der bør ikke være mange følelser i det! Men det er et sted, hvor der næsten altid ting, som ikke skulle være der.

Opbevar aldrig medicin i et badeværelse. Effekten kan blive ødelagt på grund af fugten. Så find et børnesikret sted (helst aflåst, børn kan godt klatre!) til al medicin, ikke kun det receptpligtige.

Du har sikkert et badeværelseskab. Hvis du ikke har og/eller du skal ud og investere i et nyt, så køb et væghængt skab. Jo mere gulvplads der er fri, jo lettere rengøring. Og det er det vigtigste. At der er rent og lækkert!

Make-up og creme er fordærvelige lige som fødevarer (selv hvis du bruger produkter med konserveringsmidler, mister de effekt). Der er desværre bare ikke udløbsdatoer på. Så vær meget kritisk. Pakninger, som er åbnet, bør kun opbevares i 6 måneder. Luk alle tuber og dåser, når du har brugt dem. Sørg samtidig for at bruge de små spatler, som ofte følger med cremer. Så kommer der færre baktierier i cremen, end hvis du bruger dine fingre.

Man kan ikke være sikker på, at effekten på solcreme holder fra en sæson til den næste. Ud med den og køb en ny, når solen igen bliver farlig.

Vaskeklude eller svampe skal vaske ofte og/eller udskiftes med korte mellemrum, og hæng dem altid til tørre efter brug.

Badehåndklæder skal ifølge eksperterne udskiftes hver 4. dage som minimum, og det håndklæde, der hænger til almindelig håndtørring, er efter en dags tid ikke ret lækkert.

Hvis du har mulighed for at opbevare håndklæder og toiletpapir på badeværelset, så gør det. Det er altid en god ide at opbevare ting i de rum, hvor de skal bruges.

Og så har jeg en yndlings-aversion! Den lukkede toiletbørsteholder! Jeg får kuldegys ved tanken om hvilke bakterie-monstre, der kan bo dernede lukket inde i fugtighed! Den allerbedste børste står i en enkel, åben holder og kan holdes ren uden problemer. Den vinder helt klart ingen design priser, men den er billig og kan ikke gemme på noget som helst!

Badeværelset er et rum, der frem for alt skal være rent og ikke mindst let at gøre rent! Så start oprydningen ved – igen - med at tage alt ud af rummet, rengør og ryd ud! Så er det op til dig, om der skal være lidt dekorative ting, men det kan ofte gøres med håndklæder og bruseforhæng. Gør hvad du har lyst til, men gør det let for dig selv.

Efter denne omgang indeholder dit 'nye' badeværelse færre ting, er lettere at holde rent og har en meget bedre atmosfære.


Mit badeværelse er MEGET lille, og farveskalaen er grønt og turkis
My bathroom is VERY small, and the color scheme is green and turquoise

Ready for one more room to clean up?

The bath is a room, like the kitchen, which you should not invest big feelings into! But it is a place where there almost always are things, which shouldn't be there.

Never have medicine in a bathroom. It might be ruined due to the moisture. Find a child safe place (with a lock, children are good climbers!) to all your medicine, not only the prescription medicine.

You probably have a bathroom cabinet of some kind. If you plan to buy a new one, buy a wall cabinet. The more space on the floor, the easier it is to clean. And that is the most important thing – that the room is clean and airy.

Make-up and creams are perishable like food (even if you use product with preservatives, they will loose effect). But unfortunately they don't come with expiry dates. So be very critical, keep products for 6 months only. Always close containers firmly after use. Also use a small cream spatula, which comes with many creams or ask in the cosmetic store for one. Fewer bacteria will enter the cream, if you don't dip your fingers.

You cannot be sure that the effect of the sun oil and sun block last from one season to another. Get a new one, when the sum gets out again.

Wash cloths and sponges should be cleaned/changed often, and always hang them for drying after use.

Bath towels should according to experts be changed very 4 days as a minimum, and the towel for ordinary hand drying should be changed every day.

If you have the possibility to store your towels and toilet paper in the bathroom, do so. It is always a good idea to have things in rooms, where they are being used.

I have a favorite aversion! The closed toilet brush container! I get the shivers by the thought about the bacteria monsters, which can live down there in the humidity! The best brush is standing in an simple open container, which can be kept clean without problems. It might not win any design awards, but it is cheap and cannot hide anything!

The bathroom is a room, which above anything else should be clean and easy to clean. So start the clean up with – again – to remove everything out of the room, clean and keep stuff in there at a minimum. Then it is up to you, if you want some decorative elements, but this can often be done with beautiful towels and a smart shower curtain. Do what you want, but make it easy on yourself.

After this you 'new' bathroom will have fewer things, will be easier to clean and have a much better atmosphere.


No comments:

Post a Comment