Tuesday, January 27, 2015

Mit indre landskab - My Inner Landscape

Bær lige over med mig! Jeg ved, at jeg er ikke kunstmaler, men jeg elsker at nørde kreativt, og nu er jeg som sagt i gang med dette her. Det er en bunden opgave fra skolen, og jeg er langt fra færdig. Vi skal male vores indre landskab, og jeg havde ingen ide om, hvad jeg skulle lave. Så jeg gik bare panisk i gang, og så malede 'mit indre landskab'! En stor blomst, der bliver fanget i nogle tandhjul. Sikkert et meget godt billede af mig. Nu skal der arbejdes videre med detaljer og skygger - og nogle blomsterknopper!


Please bear with me! I know that I am not a painter, but I love being a nerd with creative things, and now - as you might know - have started painting. It is a set assignment from school, and I am far from finished. We are going to paint our inner landscape, and I had no idea about what to make. So I just started stricken with panic, and then my 'inner landscape' painted! A big flower getting caught in cogwheels. Probably a quite good picture of me. Now back to working with details and shadows - and a couple of buds!

No comments:

Post a Comment