Wednesday, January 28, 2015

Arbejde og back-up - Work and Back-up

Det er øse-regnvejr i dag, og resterne af gårsdagens aktiviteter skal afrundes, og så skal jeg lægge en overordnet plan for mit nye store projekt.
Og jeg skal tage back-up! Jeg har en aftale med et af mine favoritmennesker. Vi har begge to 2 eksterne harddiske, som vi bytter, så hans ene opdaterede harddisk ligger hos mig og omvendt, og vi er rimelig gode til at huske hinanden på at få det gjort. Jeg har venner, som har mistet alt i en brand, så jeg er ret hysterisk på det område.


It is raining cats and dogs today, andI am rounding up things from yesterday's activities. And then I am going to make plan for my next big project.
Another important thing is that I am going to take a back-up! I have an arrangement with one of my favorite persons. We both have 2 external hard disks, which we exchange, so that one of his is at my place and vice versa, and we are quite good at reminding each other about getting it done. I have friends, who have lost everything in a fire, so I am pretty hysterical about this.

No comments:

Post a Comment