Monday, December 30, 2013

Status 2013

Fan af nytårsforsætter eller ej? Det er jeg - på en måde. Ved året slutning gennemgår jeg, hvordan det er gået. Skriver ned, hvad der lykkedes, og hvad jeg ikke fik udført eller nået. Hvis jeg ikke fik udført, hvad jeg havde planlagt, så finder jeg ud af hvorfor, og ikke mindst om det er, fordi jeg er 'vokset' fra mit mål, om jeg bare mistede fokus hen ad vejen, eller der kom vigtigere ting. Når det er sket, planlægger jeg det nye år. Ser på, hvad jeg skal fortsætte med, hvad nyt jeg gerne vil gøre, og hvad der trænger til at blive gjort. Det gjorde jeg i dag fra min lænestol i strålende solskin.


Fan of New Year's resolutions? I am - in a way. At the end of the year I go through the past year. I write down what I succeeded, and what I didn't do or had the time for. If I didn't do what I had planned, I find out why. Maybe I had 'outgrown' the target, maybe I lost focus, or maybe other more important things happened. When that is done, I plan for the new year. I look at the things which I want to continue, new plans, and what needs to be done. I did that from my big cozy chair today with the sunlight blazing through the windows.

No comments:

Post a Comment