Friday, December 27, 2013

Øst, vest, hjemme bedst - East, Vest, Home is best

Efter nogle dejlige, meget aktive dage sydpå er det - trods regnvejret - dejligt at være hjemme. Men sådan skal det også være. Hvis man altid drømmer sig ud, og ikke ønsker sig tilbage, er der noget galt med ens hverdagsliv.After some wonderful, very active days down south it is - in spite of the rain - great to be back home. But that is the way that it should be. If you always dream yourself away, and don't want to go back, there is something wrong with your everyday life.

No comments:

Post a Comment