Friday, October 18, 2013

Bladsælgere - Magazine Sales People

Hej Ninna. Det er Thomas. Grunden til at jeg kontakter dig her i eftermiddag, er fordi jeg gerne vil høre, om du kunne tænke dig en smagsprøve på Bo Bedre. Kender du Bo Bedre? Godt, nu skal du høre, Ninna, jeg har et rigtigt godt tilbud til dig. Kender du til, at vi har et ekstra juletillæg? Nå, ikke, men det har vi, og det vil jeg gerne høre, om du vil have en smagsprøve på? Jeg skal lige huske at fortælle, at oveni den smagsprøve kan du vælge mellem to gaver. Kender du Mette Blomsterberg. Godt. Du kan få et helt bagesæt, som hun har designet, eller du kan få – kender du Heiberg? – nå, ikke, men han er meget kendt for sin chokolade, og du kan få sådan et chokoladesæt oveni smagsprøven. Kunne du tænkte dig at prøve det? Der er faktisk en tredje gave, som er et indlæg i julenummeret med julepynt til en værdi af omkring 125 kr., så Ninna, du får faktisk en gave yderligere. Kunne du tænkte dig at få denne smagsprøve? Som noget nyt har vi, fordi der er en masse mennesker, der har hængt fast i abonnementer, lavet noget, som hedder passiv afmelding, hvilket vil sige, at du bare ringer op til vores servicetelefon og indtaler dit abonnnementsnummer, og så er du afmeldt med en måneds varsel.

Denne absolut meget søde og velopdragne fyr talte godt for sin sag i mange minutter, og han fik bl.a. fortalt, at de havde lavet en konkurrence om, hvilken gave der oftest ville blive valgt. Da jeg sagde Mette Blomsterberg bagegejlet, blev han ’glad’ og sagde, at nu fik han en gratis frokost. Hvilket han nok havde sagt, uanset hvad jeg havde valgt.

Hvad koster det? Ja, nu skal du høre, for gaverne, 3 numre af Bo Bedre med tillæg skal du betale 159 kr., og du kan altid afmelde. Du skal bare modtage de 3 blade, og når du har betalt, så sender vi dig gaven.

Jeg havde fået tid til at tænke mig om. Har jeg ikke det bage-gejl, som jeg behøver? og har jeg plads til mere? Ville jeg faktisk få læst Bo Bedre, som jeg ikke betragter som et af de skarpeste boligblade – mest fordi de kun skildrer den ’gode smag’ og ikke har forstået, at der er en helt anden bevægelse i gang i verden. Meget mere personlig og meget mindre strømlignet. Næh, sikkert ikke. Med andre ord ville det hele bare komme til at ligge og fylde op. Og når jeg har modtaget gaven, har jeg sikkert allerede modtaget et eller flere blade yderligere.

Nej tak. Jeg tror, at jeg hopper af. Et nano-sekunds stilhed: Må jeg spørge, hvorfor du ikke vil have det gode tilbud? Ja, fordi jeg har nået at tænke mig om, mens du talte, og fordi jeg ikke trænger til bage- eller chokoladeudstyr, og jeg har også julepynt nok.  

Det talte vi så lidt om, og han var tydeligvis temmelig skuffet, for samtalen sluttede pænt, men hurtigt derefter, og han skulle selvfølgelig også videre til en kunde, der ikke kunne nå at få tænkt sig om, før fælden klappede. 

Jeg sagde nej til et tilbud, så jeg har i hvert fald sparet 159 kr. i dag. Og lur mig om ikke der kommer et nyt tilbud en anden dag. Til gengæld blev jeg voldsomt lækkersulten af at få sat alle disse smagsprøver i udsigt. Men en Toms skildpadde koster en 5’er, og den fylder kun i maven … og måske lidt på sidebenene. 

Hvorfor giver de aldrig deres trofaste læsere gaver? Og hvordan går det her op for dem økonomisk? De må virkelig satse på, at folk ikke afmelder deres abonnementer.
Hi Ninna. My name is Thomas. I am calling you this afternoon, because I want to hear if you would like to some test samples of Bo Bedre (Danish design magazine)? Do you know BB? Good, now listen, Ninna, I have a really good offer for you. Have you heard that we also have a Christmas appendix this year? No?, but we have, and I would like to hear if you want to have that. I just have to tell that on top of this, you can choose between 2 gifts. Do you know Mette Blomsterberg (a famous Danish pastry maker)? Good. You can have a whole set of baking forms and things, which she has designed, or you can have – do you know Heiberg (a chocolatier)? – no, ok, but he is very famous for his chocolate, and you can have a chocolate set on top of the offer. Would you like that? There is actually a third gift, which is inside the magazine. It is DIY Christmas ornaments at the value of 125 DKK (16 Euro/ 22 US$) so Ninna, you can actually have one more present. Would you like this test sample of BB? As something new we have made something called passive unsubscribing. It is because a lot of people are paying subscription which they don't know how to get out of. You just have to call our service phone and say your subscription number, then you only have to pay for one more month.

This absolutely very nice and well spoken guy talked well for his cause for many minutes, and he told me that they had made a competition about which gift was chosen the most. When I said the baking-set, he became 'very happy', because now he would get a free lunch. I am sure that he would have said that no matter what I had answered.

What does it cost? Well, yes, listen now, for the gifts, 3 issues of BB with appendix you should pay 159 DKK (21 Euro/29 US$) and you can always unsubscribe. You just have to receive the 3 magazines, and when you have paid the amount, we will send you the gift.

I had actually had time to think. Haven't I got the baking things I need? and do I have room for more?  Would I actually read the magazine, which I don't consider the 'sharpest' design magazine, because they only display the 'good taste' and haven't understood that a totally new movement is out here. A much more personal and a lot less streamlined style. No, I probably wouldn't read it. In other words all this stuff would just lay around and take up space. And when the gift finally would come, I would probably have received more than 3 magazines.

No thanks, I think that I will pass. A nano second of silence: May I ask why you don't want this good offer? Yes, because I have had time to think, while you were talking, and I don't need a baking set and I don't want to make my own chocolate. And I have loads of Christmas ornaments.

We talked a little more, and he was of course disappointed, and the conversation ended nicely, but fast, because he had to go on to the next potential customer, who might not get the chance to think, before the trap closed. 

So I turned down an offer, and I have saved at least 159 DDK today, maybe more, and somehow I have an idea about that there will be other offers. Why do they never reward the faithful readers? And how does this ad up financially for them? They must really rely on that the subscribers forget to unsubscribe.

No comments:

Post a Comment