Wednesday, October 16, 2013

Jeg hader nye sko! - I Hate New Shoes!

Er jeg den eneste kvinde i verden, der hader nye sko! Jeg ser læssevis af blogs med billeder af skabe fyldt med sko. Højhælede sko. Højhælede støvler. Højhælede alt muligt. Og det er så smukt med alle disse fantastiske kvinder, der altid går på høje hæle. Jeg er så misundelig. OK, for at være ærlig er der også kvinder, der ikke kan gå på dem, men mange kan. Jeg går med flade sko. Det samme par. Altid. Næsten altid. Indtil de er slidt helt i stykker, og jeg hader at købe nye sko. Jeg føler mig som en total særling! Fordi 1) som sagt jeg hader at købe sko, fordi 2) jeg synes, at det er så svært at finde nogen, som jeg kan 3) gå i … gå langt i. Jeg går meget. 4) Som passer til det meste af min garderobe – ved nærmere eftertanke kunne det måske løse problemet, hvis jeg havde nogle flere sko … hvilket bare bringer mig tilbage til punkt nr. 1). 5) Som ikke giver ømme fødder. Får I, der kan gå med hæle, ikke ondt i fødderne? Jeg kan bare ikke se glad ud i ansigtet, hvis mine fødder gør ondt! 6) og så får jeg vabler! Selv når jeg tager et par udtrådte sandaler i brug fra sidste år! Måske må jeg bare erkende, at jeg ikke er en sko-person, fordi jeg har dumme fødder. Lange, tynde fødder uden sul på, der bliver ømme og har let til vabler. Det er svært at komme til den erkendelse. For højhælede sko gør nu noget for en! Men flade sko til mig. Og alligevel så står der her på gulvet – på 4. dag et par helt nye støvler. Flade. Meget enkle og klassiske. Helt uden noget sæson-hype over sig. Bare lækre korte støvler i god kvalitet, som jeg er ved at tage tilløb til at tage på, fordi jeg ved, at jeg skal træde dem til, få vabler, efterhånden blive gode venner med, og når jeg kommer dertil, så er det allerede blevet sommer, og så skal jeg starte forfra med gamle og nye sandaler. Måske ville jeg kunne diagnostiseres som sko-fobiker – der findes sikkert et smartere ord for det. Det må jeg lede efter på nettet… Næh, der er skopofobi, som er rædsel for at blive iagttaget, og skotofobi, som er at være mørkeræd. Så måske er det en helt ny fobi? Er der nogen, der har det som mig? Det ville være superfedt, hvis man ikke var helt alene i verden med dette problem J Så kunne vi lave en forening og gå med gamle sko! Altid! Og se glade ud! Måske kunne vi blive trendsetters!  
Am I the only woman in the world who hates new shoes? I see load of blog with photos of closets filled with shoe. High heels. Shoes and boots. High heels of all sorts. And it is so beautiful with all these fantastic women who can walk in heels. I am so envious. OK, to be honest there are women who cannot, but lots of them can. I wear sneakers. The same pair. Always. Almost always. Until they are totally worn out, and I hate to buy new shoes. I feel like a total oddball. Because 1) as mentioned I hate to buy shoes because 2) I think that it is difficult to find some, which I can 3) walk in … walk a lot in, because I walk a lot. 4) Which match my wardrobe – on reflection more shoes could solve that problem … which just brings me back to 1). 4) Which doesn’t give me sore feet. Do you with the high heels never get sore feet? I simple cannot have a happy face, if my feet hurt! 5) And I get blisters! Even when I start using the sandals from last season! Perhaps I just have to accept that I am not a shoe person, because I have stupid feet. Long, thin feet with no flesh on. Feet that get sore and blisters. It is difficult to swallow. Because heels do something for you! Well, it is flat shoes for me. And still - for 4 days I have had a new pair of flat boots standing on my floor. Very simple and classic. No season hype about them. Just really nice boots of good quality, which I am trying to get the courage to put on, because I know that I will get sore feet and blisters, eventually as times go by become friends with, and when that times comes, it is summer again, and I have to start all over with new and old sandals. Maybe I could be diagnosed with a phobia – shoe phobia … there is probably a smarter word for that. I will look at it on the net … Naah! There is nothing really. So maybe it is a totally new phobia. Is there anyone out there who feels like me? It would be super cool, if I wasn’t totally alone with this problem J Maybe we could make a group and only wear old shoes! Forever! And have happy faces! Maybe we’d become trendsetters!

No comments:

Post a Comment