Monday, January 21, 2019

Trappen til Lykke - The Staircase to Happiness

Lykke er for mig glimt, der kommer uventet. Glæde er noget, jeg føler dagligt. Taknemlighed er noget, jeg føler hele tiden. Jeg er taknemlig for, at jeg har en skøn familie, dejlige venner, et hjem, der giver mig tryghed og varme. Mad på bordet. At jeg fysisk fungerer godt.

Jeg gør altid min dag op, før jeg lægger mig til at sove. Hvis den har været træls, tænker jeg over, hvordan jeg kan ændre det i morgen, og hvis jeg ikke lige har løsningen, lader jeg det hvile. Mange problemer løser sig selv, når man får lidt distance til dem. Hvis dagen har været helt almindelig, så er jeg glad for det, og hvis jeg har følt lykke, føler jeg mig dybt taknemlig. Jeg bestemmer mig for, at næste dag bliver en dag, hvor jeg vil gøre en indsats igen. Hele denne lille sceance giver mig ro. Jeg skal sove og begynde på en ny dag i morgen. Det er en gave.

Men reklameverdenen og hele forbrugersamfundet fortæller os, at vi bare lige skal lidt længere op ad trappen, for når vi når til enden af den, så er vi mere lykkelige, mere attraktive, sikkert rigere med smukke hjem og store biler - og status. Men vi ved jo godt, at der er ingen ende på den trappe, for vi kan ikke købe os til lykke. Vi når ikke i mål.

Tænk i stedet over, hvor mange mennesker og ting, som du kan være taknemlig og glad over, at du har i dit liv. Lad være med at tage nogen eller noget for givet. Værdsæt det, du har nu.

Det er det absolut bedste udgangspunkt for at være lykkelig.

Lykken er, når mindste favoritperson siger "egern", og man kan genkende ordet!
Happiness is, when the smallest favorite person says "squirrel", and you can recognize the word!

Happiness for me are sudden glimpses. Joy is something I feel daily. Gratefulness is something, I feel all the time. I am grateful for having a wonderful family, great friends, a home, which gives me warmth and safety. Food on the table. That I physically are functioning well.

I always evaluate my day, before I sleep. If it has been a annoying, I think about, how I can change it tomorrow, and if I don't find an immediate solution, I let it rest. Many problems solve themselves, when you get a little distance to them. If the day has been quite ordinary, I am pleased with that, and if I have felt happy, I feel deep gratitude. I decide, that the next day is a day, where I will make an effort again. This small ritual gives me peace. I will go to sleep and start a new day tomorrow. It is a gift.

But the advertisers and the whole consumer society tell us, that we just have to climb up the latter a little longer, because when we are at the top, we will be more happy, more attractive, probably richer with beautiful homes and big cars - and status. But we know, that there is no top of the stairs, because we cannot buy happiness. We will never reach the goal.

Instead think about, how many people and things, you can be grateful for and happy about having in your life. Don't take anybody or anything for granted. Appreciate what you have now.

It is the absolute best starting point for being happy.

No comments:

Post a Comment