Monday, December 10, 2018

Den 'fesne' jul - The 'Informal' Christmas

Den fesne jul er slet ikke fesen. Jeg har fortalt om det før, men jeg vil alligevel gøre det igen, fordi der i vore dage er så mange familiesammensætninger, at det ikke er usædvanligt at holde jul flere gange og på mange måder.

Da de små favoritpersoner kom på banen, ønskede største favoritperson, at de også skulle opleve den danske jul. Den skal fejres, men det kan den bare ikke altid blive på datoen, fordi favoritfamilien består af to nationaliteter, der tales 3 sprog (som de mindste favoritpersoner jonglerer frit med), og der er forskellige traditioner. Da familien til den ene side er stor og til den anden er lille (den danske side) er vi dem, der rejser for at mødes med de andre til jul - eller i hvert fald er det oftest os, der rejser.

Grunden til at han den første gang kaldte det Den Fesne Jul, var, fordi han ville gøre det sjovt og uhøjtideligt. Vi var blevet enige om, at vi voksne ikke skulle give gaver, men han synes alligevel, at der skulle være gaver under træet, og så købte han små gaver til alle. De kan være fjollede eller nyttige. F.eks. 3 dåser makrel i tomat og en pose mayonnaise, en pakke køkkenruller, nye træklemmer og lignende, og han er virkelig god til at finde på skæve ting, så der bliver grinet meget under udpakningen. De små får rigtige julegaver, for så er vi fri for at slæbe gaver med i bagagen senere, og de får jo masser af gaver, når jul nummer to bliver fejret.

Så næste søndag fejrer vi dansk jul med de nærmeste familiemedlemmer, der egentlig ikke er familie, men nogle mennesker, som er helt specielle for os, og som vi har valgt at kalde familie.

Jeg tror ikke, at der er en 'forkert' dag at fejre jul på. Bare vi husker, hvorfor vi fejrer den.

Lidt af Favorit Storebrors nisselandskab
A bit of Favorite Big Brothers Christmas display

The 'informal' Christmas is not informal at all. I have told about it before, but I will do it again, because there are so many family combinations today, that it isn't at all strange to celebrate Christmas more than once and in different ways.

When the small favorite persons came to, the biggest favorite person wanted them to experience Danish Christmas. That isn't always possible on the right date, as the Favorite Family consists of two nationalities, they speak 3 languages (which the smallest favorite persons juggle freely), and there are different traditions. The family on one side is very big, and the family on the other is quite small (the Danish side) so we are usually the ones traveling to meet the others for Christmas - or at least it is mostly us, who travel.

The reason that he called it The Informal Christmas the first time was, that he wanted it to become a fun celebration. We agreed that adults shouldn't have/give presents to each other, but he thought, that we should have pagkages under the tree, so he bought small presents for everyone. They can be silly or useful. Like 3 cans of tuna in tomato and mayo, a package of kitchen tissues, wood pegs and so forth, and he is really good at finding odd stuff, and we laugh a lot while opening the packages. The little ones get real Christmas presents, because then we don't have to carry them in our luggage later, and they get a lot of presents, when Christmas number 2 is celebrated.

So next Sunday we celebrate Danish Christmas with the closest family members, who actually aren't family at all, but persons who are very special to us, and whom we have chosen to call family.

I don't think that there can be a 'wrong' date to celebrate Christmas. As long as we remember, why we celebrate it.

2 comments:

  1. Elsker "den fesne jul" ;-) Gad godt at indføre det hos mig den 24! Det lyder SÅ hyggeligt!
    Hils og god jul til jer alle!!! ♥

    ReplyDelete
  2. Tusind tak - og i lige måde. Vi ses i det nye år. ❤

    ReplyDelete