Friday, August 24, 2018

Sortering før flytning, nr. 1 - Sorting before Moving, part 1

Næsten alle, der har prøvet at flytte, har haft samme tanke, når de pakker ud i deres nye hjem: Hvorfor i alverden pakkede jeg det ned? Hvad tænkte jeg på, da jeg tog det med?

Det er helt almindeligt, fordi der så mange ting at tage stilling til, at man bliver beslutnings-træt. Man skal rumme så meget i løbet af så kort tid, og samtidig har man også en dagligdag, der skal leves, så der er mange ting, der først kan pakkes et par dage eller dagen før. For ikke at tale om alle de instanser, som skal have information om flytningen.

Så efter at have sorteret en masse ud, når man flytter ud, skal man i gang med en ekstra sortering, når de flytter ind.

Jeg ved ikke, at der ikke kommer til at ske to sorteringer for mig. Jeg håber, at det bliver meget lidt, som jeg skal tage stilling til mere end en gang. Men det kommer an på en prøve, og jeg udfordrer mig selv ved at være ærlig her på bloggen.

Jeg har besluttet at starte tidligt. Ikke med at pakke, men med at sortere. Det er for tidligt at begynde at pakke noget ned nu her 3 måneder før tid, men det er ikke for tidligt at rydde op i ting og sager, så jeg forhåbentlig kun flytter med det, der har værdi og er i brug.

Hele denne tankerække blev sat i gang i dag, da flyttefirmaet kontaktede mig for at få lov til at se, hvor meget jeg ejer.

Jeg er begyndt med mine private papirer, og jeg var så energisk, at jeg ikke fik taget et før-billede. Da jeg efterhånden har alt digitalt, er papirerne gået fra at fylde 4 ringbind til at fylde 2. Dertil kommer en arkivbox med arbejdsrelatede bladartikler (om mig!) og en arkivbox med manualer. Jeg ved, at jeg kan finde  manualer på nettet, men jeg kan godt lide at have ting på print - i hånden, når jeg står og roder med noget, der ikke helt fungerer for mig.

Så det var første skridt.

Rigtig god weekend!Almost everybody, who has tried moving, have had the same thought, when they have been opening the boxes in their new home: Why on earth did I pack this? What was I thinking, when I brougt this here?

It is so common, because there are so many things to consider, that you get decision-tired. You have to do so many things in a very short time, and at the same time you have an everyday life, which has to be lived, so many things have to be packed in the last minute. Not to mention all the information you have to pass on to authorities about your move.

So after having sorted a lot of things, when you move out, you have to sort one more time, when you move in.

I don't know, if I will have to sort things twice. At least I hope, that it only will be small stuff. But that remains to be seen, and I take the challenge to be honest about it here on the blog.

I have decided to start out early. Not packing, but sorting. It is too early to pack anything now 3 months before time, but it is not too early to start going through closets, dressers, and cabinets, so I hopefully only move out with things of value and things, which have a purpose.

This train of thoughts was started, when the moving company contacted me, asking to see how much I own.

So I have started with my personal papers, and I was so excited, that I never got around to take a before photo. As I have become more digital, my papers have gone from 4 binders to 2 binders. I also have an archive box with work related articles (about me!) and one with manuals. I know, that I can find all these on the net, but I like to have them on print - in my hand, when I am standing trying to fix something, which doesn't quite is working as expected.

So this was the first step.

Have a great weekend!

No comments:

Post a Comment