Friday, May 18, 2018

Indrømmelse om min kælder- Confession About My Basement

Når jeg nu konstant fortæller, at jeg har styr på mine ting, må jeg gøre en indrømmelse.

Jeg har ting i kælderen, som ikke er i brug. Normalt gemmer jeg ikke ting, som jeg 'måske får brug for en gang', men disse her gør jeg ikke noget ved lige nu.

Selv om det skriger i mit indre!

Alle lejligheder i bebyggelsen skal renoveres, og vi ikke noget om, hvordan de præcis kommer til at se ud. De tegninger, vi har set, stammer fra 2010, og der er jo gået nogle år siden. Samtidig der er kommet større viden om ejendommenes tilstand, så der er blevet skåret i budgettet mange gange, og vi, der skal bo der, ved ikke så meget.

Favoritfamilien og jeg er i samme situation. Vi skal flytte fra vores lejligheder, genhuses under renovationen, og der efter flytte ind i andre nyistandsatte lejligheder, som altså ikke er dem, vi bor i nu! Så vi skal flytte to gange og til ukendt plads.

Derfor vi har aftalt at hjælpe hinanden, hvis der opstår behov, som vi ikke kan forudse lige nu og bytte rundt med ting alt efter, hvor der bliver brug for dem.

Når vi alle en gang er på plads, ryger alt overskydende ud ved enten salg, foræring eller til en genbrugsforretning.

Jeg har flere gange været ved at skille mig af med tingene, men synes, det ville være lodret dumt, når vi nu er så tæt på. Det har vi dog følt, at vi har været i flere år, for denne renovation kom på tale første gang i 2006 og var planlagt til at være færdig sidste år. Men nu kører den over de næste 3 år.

Så det er så spændende, at det nu endelig er kommet i gang, selv om det kun kan gå for langsomt!

Jeg bor øverste etage ved det helt sorte vindue og vinduerne ud til højre i bygningen
I live on the top floor with the window, which looks totally black and the windows to the right in the building.

When I constantly tell that I am in control of my stuff, I have to make a confession.

I have stuff in my basement, which aren't in use. Normally I don't keep thing, which I 'might need some day', but this stuff I don't do anything about right now.

Even though my inner core screams!

All flats in this 'settlement' are going to be renovated, and we don't know anything about, how they are going to look. The drawings we have seen are from 2010, and that is quite some years ago. At the same time the knowledge about the conditions of the buildings are getting exposed, so the budget has been cut several times. We, who are going to live here, do not know a lot.

The Favorite Family and I are in the same position. We are going to move out of our flats, going to be rehoused for a while during renovation, and after that we are going to be relocated in other renovated flats, which aren't the ones, we live in now! We are going to move twice!

So we have agreed to help each other if needs, which we cannot foresee pop up, and switch around with our stuff, where it is needed.

When we all are, where we are going to stay, all excess stuff will go one way or another.

I have several times been very close to just get rid of things, but now I think that it would be stupid, now we are so close. Which we actually have felt for several years, because this renovation was planned in 2006 and expected to be finished last year. But now it will run over a period of the next 3 years.

So it is so exciting, that something finally is happening - even though I really impatient!

No comments:

Post a Comment