Thursday, April 5, 2018

Hårdt job - Hard Work


Sidder her midt i støj fra byggepladsen udenfor. Det går tilsyneladende efter planen, men der har været en del klager over rodet og støjen. Der er støj, men det er et nødvendigt onde for at få et bedre sted at bo, og det er tidsbegrænset, så jeg kan sagtens leve med det.

Og er jeg imponeret! Imponeret over hvor dygtige disse mennesker er. Jeg har set en kæmpe gravko lægge metal køreplader ud. Hvis de bare lå en anelse skævt, kunne føreren med et lille puf med den enormt store skovl skubbe dem på plads, så de lå snorlige. Senere gravede han ned i ca. 20 cm dybde i helt lige linie. Og senere dybere fordi de sorterer jorden, også her helt snorlige.

Lige nu er de ved at skære altanerne ned. Det vil sige, at de skærer den udhængende del af altanen af. Gennem beton og armering. Det tager én mand 5 kvarter stående med ryggen bøjet i 90 graders vinkel at udføre denne bedrift. For det er en bedrift. De har gjort det i fygende sne og isnende kulde. Kun da vi havde stærk blæst, indstillede de arbejdet en dags tid, fordi de skal op med lift.

Det er disse mennesker, der nu på grund af regeringens nye pensionsplaner ikke kan blive pensioneret, før de bliver 70 år eller måske endda ældre! Men de er slidt op lang tid inden!

Man lærer mange ting af at have den udsigt, som jeg har nu. Der sker mange ting, jeg aldrig har tænkt over og aldrig har vidst. Somme tider, når jeg har mødt en arbejdsmand, stiller jeg spørgsmål, fordi jeg har så mange af dem, og jeg bliver hele tiden klogere.

Det giver bare så meget mening, når det siges, at vi ikke skal dømme andres liv, før vi selv har prøvet det.

Jeg tager hatten af for disse folk. Det er ikke let arbejde.
I am sitting here in the noise from the construction site outside. Everything seems to go according to plan, but there has been some complaints about the noise and the mess. There is noise, but it cannot be any different, if we want a better place to live, and it is time limited, so I think, that is manageable.

And I am impressed! Impressed about how skilled these people are. I have seen a gigantic excavator put metal plates for driving in place. If they were just a bit out of line, the driver would put them in place with a tiny push, so the driveway were totally in line. Later he was digging approx. 20 cm deep also in a straight line, and then a bit deeper because they sort the soil, also in a straight line.

Right now they are cutting down the balconies. This means, that they are cutting the part hanging outside the building. Through armouring and concrete. It takes one man one hour 15 minutes standing bent over in a 90 degree angle to do this achievement. Because it is an achievement. They have worked in heavy snow and in icy cold. Only when we had strong wind, they stopped it, because they have to up with a lift.

These are the workers who, due to the new pension rules the government has dictated, cannot retire before they are 70 years old or maybe even older! But they will be worn out long before that!

I learn a lot by having this view right now. Many things are happening, which I have never thought about or known about. Sometimes when I meet one of the workers, I ask questions, because I have a lot of them, and I get wiser all the time.

It makes so much sense, when it is said, that we should not judge anybody's lives, before we have tried it ourselves. I admire these people. They do not have an easy job.

No comments:

Post a Comment