Tuesday, April 3, 2018

Boligblade - Interior Magazines

Jeg er så træt af indregningsmagasiner.

Når jeg kigger i dem, ser jeg ikke hjem. Jeg ser udstillinger. Udstillinger med de 'rigtige' designmøbler (altid meget, meget dyre), og de er fuldstændig ens. Og jeg ser kulde! Ingen sjæl og ingen personlighed.

Så mit hoved stiller en masse spørgsmål: Lever der børn i disse hjem? Bliver der holdt fødselsdag for alle børnene fra lille Klara's børnehavestue? Skal folk tage skoene af, når de kommer? Hvor ligger den hunden? Hvor er hans vandskål og hans kurv? Hvad laver de voksne, når de slapper af? Har de nogle hobbies, og hvor foregår de? Jeg kunne forsætte i en uendelighed. For der mangler liv!

Der er absolut ingen tegn på aktivitet. Så hvor er livet? Hvad laver man i en møbeludstilling?

Men hvad er egentlig grunden til, at vi ikke må se livet i et hjem, når det skal fotograferes til et boligblad? Det virker mere som annoncer for dyre møbler end boligreportager.

Endnu mere kan det undre mig, hvorfor er vi så interesserede i alle disse teaterkulisser, når nu de fleste af os har et liv med ting på køkkenbordet, legetøj på gulvet, papirer på skrivebordet og ting på og under spisebordet.

Jeg savner virkelig boligmagasiner, som viser liv. Rigtige familier, rigtige hjem og liv fyldt med gode, praktiske løsninger.

Men selvfølgelig - jeg kunne holde op med at kigge i dem!


I am so tired of interior magazines.

When I read them, I don't see homes. I see exhibitions. Exhibitions with the 'right' design furniture (always very, very expensive), and totally alike. And I see cold! No soul and no personality.

Then all the questions are popping around in my head: Are there any children in these homes? Will there ever be a birthday party for all the kindergarten kids at little Klara's birthday? Are people asked to take off their shoes, when they come in? Where is the dog's basket? And his water and food bowls? What are the adults doing, when they relax? Do they have any hobbies, and where do they take place? I could go on for eternity. Because life is missing

Because there are no signs of activity. So where is life? What do you do in a furniture exhibition?

But what is the reason that we are not allowed to see the life going on in a home, when it becomes a reportage for a magazine? It looks more like ads for furniture stores.

And what is even more intriguing is, why we are so interested looking at all these theater wings, as most of us have a life with stuff on the kitchen table, toys on the floor, papers on the desk and stuff on and under the dining table.

I really miss interior magazines showing real life. Real families, real homes - and life filled with good useable solutions!

But of course - I could stop reading them!

No comments:

Post a Comment