Wednesday, March 28, 2018

Ikke mine ord, men... - Not my words, but...

Citat: "Jeg ville vise vores psykiske problemer, at vi kun er interesserede i os selv, at vi altid koncentrerer os om mig, mig, mig. Det er det, jeg ser i disse dage. De narcissistiske tendenser er en del af folks liv. Vi er blinde forbrugere, vi forsøger at lukke ned for alt, der er ubehageligt for os, vi ignorerer det, der gør os bange.
Vi har adgang til alt, men vi ser ingenting. Det eneste vi kender til, er vores oplevelser, og i den forstand er sociale medier meget farlige, fordi folk 'tror', at de ved alting. Men det er en illusion. De ved ingenting, heller ikke mere end før i tiden. De har en mening om alting, selv om de ikke har oplevet det."

Ordene er ikke mine. De tilhører Michael Haneke, film director og screenwriter, der er aktuel med filmen Happy End, som er en mørk farce om en familie i opløsning, og ordene kommer fra et interview i The Playlist, som er refereret fra MX.DK.

Jeg har ikke set filmen endnu, og jeg må erkende, at jeg heller ikke kender manden, men hvor er det godt sagt.

Det affødte mange tanker, og det er rigtigt, at verden er blevet et meget selvcentreret sted at være. Solidaritet og empati er sjældne varer.

Så hvor starter man? Helt sikkert med 'The Man in The Mirror'.
Hvordan?
Det må vi udtænke hver især, men jeg vil arbejde på

  • ikke at tro, at jeg ved mere eller bedre, 
  • at være tilstede, 
  • at lytte bedre og glemme mig selv, i stedet for at tro at jeg kan vide og mene det hele. 
  • Jeg vil øve mig i at lade være med at vide noget med sikkerhed og i at tænke 'os' i stedet for 'mig'.

Det vil sikkert føles ret befriende.


Quote: "I wanted to show our mental problems, that we only are interested in ourselves, that we always concentrate ourselves on me, me, me. That is, what I see these days. The narcissistic trends are a part of peoples lives. We are blind consumers, we try to close down for everything, which feels uncomfortable for us, we ignore, what makes us scared.
We have access to everything, but we see nothing. The only thing, we know, is our experiences and in that sense social medias are dangerous, because people 'think', that they everything. But it is an illusion. They know nothing, or not more than before. They have an opinion about everything, even though they haven't experienced it."

The words aren't mine. The belong to Michael Haneke, film director and screenwriter, who recently has made the film Happy End, which is a dark farce about a family on the edge of dissolving, and the words comes from an interview in The Playlist (I have translated from a Danish article in MX.DK

I haven't seen the film yet, and I have to admit, that I don't know the man, but I think, that it is so well said.

It made me think a lot, and it is true, that the world has become a very self centered place to be. Solidarity and empathy are rare 'comodities'.

So where do you start? Definitely with 'The Man in The Mirror'.
How?
That is for each of us to think about, but I will work on

  • not to believe that I know more or best,
  • to be present,
  • to listen better and forget myself, instead of believing, that I know everything.
  • I will work on not knowing anything for sure, and think 'we' instead of 'I'.

It will certainly feel pretty liberating.

No comments:

Post a Comment