Wednesday, February 28, 2018

En kamp med mit fantasi-selv - Fighting My Fantasy Self

Når man vil have et liv, der indeholder det væsentlige, kæmper man somme tider med sit fantasy self, som jeg har omtalt tidligere.

Jeg har lige taget et kritisk blik rundt og fundet nogle ting, som har fået mig til at trække lidt på smilebåndet - af mig selv. Jeg er den 'lykkelige' ejer af både en stempelkande og en tekande med indbygget te-si. Meget smukke og velforarbejdede ting lavet af Bodum.

Det er dér mit fantasi-selv kommer buldrende ind. Jeg havde billedet af, af at jeg skulle leve lidt 'slow living'. Billedet af når jeg velovervejet går ud for at lave en rigtig god kop kaffe/te og sætter mig stille hen og nyder den.

Og hvad gør jeg så? Jeg drøner ud i køkkenet, plopper en kapsel i Nespresso-maskinen, trykker på knappen, og drikker min kaffe, mens jeg laver et eller andet. Eller jeg har spist til aften og vil have en kop te. Går ud i køkkenet, sætter elkedlen på og dropper en tepose i mit glas og kommer kogende vand over, mens jeg rydder af efter middagen. Missionen er fuldført.

Jeg må dog indrømme, at det med at bruge kapselkaffe ikke rigtig stemmer overens med, at jeg gerne vil være så forbrugsbevidst som muligt, men jeg afleverer kapslerne til genbrug og håber, at de rent faktisk bliver genbrugt som lovet af firmaet.

Der er sikkert mange gode ideer om, hvordan jeg kunne gøre dette til en slow proces, men det er ikke mig. Jeg er ikke kreeret til at være 'slow'.

Det samme gælder min Stelton isspand. Drømmen om det smarte cocktail party med isen, der skal puttes i alle de lækre drinks, og som ligger klar i spanden (som iøvrigt kun kan indeholde 10 isterninger). Når jeg en sjælden gang (kan ikke huske hvornår) skal bruge is til en drink, så går jeg ud og tager de isterninger ud, som jeg skal bruge lige nu og putter i drinken. Ikke særlig stilfuldt, men enormt funktionelt.

Så nu bliver de tre ting sat til salg, før de bliver skrammede, og før jeg får vasket dem af og  flyttet dem 128. gang.

Der er ikke meget slow living over mig. Jeg er ikke til langsom kaffe/te og isspande! Så er det afgjort!


When you want to live a life with the essentials only, you sometimes get into a fight with your fantasy self, as I wrote in a previous blog post.

I have just taken a critical look around and found some things, which made me smile - at myself. I am the 'happy' owner of a French press and a tea pot with a build in tea strainer. Very beautiful and well designed things made by Bodum.

That is where my fantasy self comes roaming in. I had the image of myself doing a bit of 'slow living'. The picture of me judiciously deciding to have a cup of coffee/tea and sitting down enjoying it.

And what do I do? I run out into the kitchen, put a coffee capsule into the Nespresso machine, press the button, drink my coffee, while doing something. Or I have had dinner and want a cup of tea. Go to the kitchen, put on the kettle and drop a tea bag in my glass and put boiling water over it, while I am cleaning the table top after dinner. Mission accomplished.

I have to admit, that the use of coffee capsules isn't quite in my concept of living as a conscious consumer, but I do give the capsules to recycling, hoping that the company do exactly with them, what they promise to do.

I am sure, that a lot of good ideas pop up, how I can make this into a slow process, but it isn't me. I am not created to be 'slow'.

It is the same issue with my Stelton ice bucket. The dream about the smart cocktail party with the ice which will go into all the smart drinks, lying ready in the ice bucket (which by the way can hold approx. 10 ice cubes). When I on a rare occasion (cannot remember when) need ice for a drink, then I go and take out the ice cubes, I need right now and put them in the drink. Not very stylish, but really, really functional.

So now these things go for sale, before they get scratched, and before I wash and move them into another space for the 128th time.

I am not Ms. Slow Living. I am not into slow coffee/tea or ice buckets! That is not the way I am designed!

No comments:

Post a Comment