Monday, December 4, 2017

Ro i hjerne og hjerte - Peace in Mind and Heart

Nu knokler vi afsted! Der er meget, der skal nås, men som jeg skrev i min sidste blogpost, skal vi være kritiske med, hvad vi bruger os selv til.

Vi skal have hjerne og hjerte med. Vi behøver at gøre det, vi gør, ordenligt - med hjerne og hjerte i ro. Ellers bliver denne måned ikke en fornøjelse.

Favoritfamilien og jeg er lige blevet 'banket på plads', for livet sker - uanset hvad man skal og hvilken måned, man er i. To børn og to voksne har været syge, og det har ikke været sjovt. Men det er ret ligegyldigt, for nu er alle ved at være på benene igen, og så må vi fortsætte. Ikke der, hvor vi slap, men der fra hvor vi er nu. Det vi når, det når vi.

Jeg havde dog den store fornøjelse at have Favorit-storebror på sleep-over her i fredags, og vi var ude og julehandle. Vi skulle handle ting til fortsættelse af vores nisselandskab fra sidste år, og denne gang var der budget på. Altså loft over hvor mange penge vi kunne bruge. Indrømmet, det blev sprængt lidt, men det var lidt lærdom af, at man ikke bare kan købe.

Resten af aftenen gik med at pakke små nisser og andet julegøjl ud og sætte det på plads i nisselandskabet - som jeg ikke kan vise billeder af, da hele kreationen blev bortført og bragt hjem til Favorit-familien :-). Favorit Storebror kunne bare ikke forlade det, hvilket er helt ok med mig!

Det er altid en fantastisk oplevelse af være helt koncentreret om at være sammen, at kreere og hygge, og det giver så meget god energi.

Når man så putter en 4-årig, der er glad og falder i søvn i løbet af 2 minutter, så har det været en perfekt dag.Now it's time for running fast! There are so many things to be done, as I wrote about in my last blog post, but we do have to be critical about, what we are spending our energy on.

We should have our hearts and brains into everything. We need to do, what we do in a proper way - with heart and brain at ease. Otherwise this  month will not become pleasurable.

The Favorite-family and I have just had a reminder about, that life happens - no matter what you have to do. or which month you are in. Two kids and two adults have been ill, and it hasn't been fun. But it doesn't matter, because now everybody are almost on their feet again, so we can continue. Not from where we were, but from where we are right now. So we skip a few things.

Yet, I had the pleasure to have Favorite Big Brother on a sleep-over here last Friday, and we went Christmas shopping. We were shopping for things to continue our winter landscape from last year, and this time we were shopping on a budget. We had a spending limit. Admitted, it was broken a bit, but it gave a small lesson in, that you just cannot buy, everything you want.

The rest of the evening was spent unwrapping little elves and other Christmas items, putting them in place - and I cannot show you anything, because everything went home with Favorite Big Brother. He just couldn't leave it here. That is quite OK with me!

It is always a fantastic experience to be totally concentrated about being together, creating and 'hygge', and it gives so much good energy. 

When you then at the end of the day are tugging in a 4 year old, who is tired and happy, falling asleep within 2 minutes, then you have had a perfect day.

No comments:

Post a Comment