Thursday, December 7, 2017

Giganterne falder! - The Gigants are Falling!

Det er gråt og blæsende i dag. Præcis passende til det, der sker udenfor mine vinduer.

Man fælder mindst 7 smukke 35-40 år gamle træer! 

Vores bygninger skal renoveres, og det trænger de til. Men at det skal være nødvendigt at fælde træer i det omfang, er der ikke grundlag for. Det påstås, at de er farlige, og det kan jo være sandt. Vi ved jo alle, hvor ofte vi læser om, at der er folk, der er blevet slået ihjel af faldende træer her i Danmark! Faktisk lige så ofte, som vi læser, at en svømmer er blevet bidt i rumpen af en høj i Øresund. Super-farligt!

Jeg joker kun, fordi jeg er ked af det. Jeg ser ingen grund til det, der sker, og vi har ikke for mange træer her i nabolaget mere. Desuden ved vi jo alle, at der skal træer til, for at vi kan trække vejret... eller hvad? 

Jeg bor i en lille by med ca. 29.000 indbyggere, og der er store planer med byen. Meget store. I hvert fald meget høje. Der bliver revet ned og bygget den ene fantasiløse bygning på over 8-10 etager efter den anden. Jeg ved godt, at det er ingenting i forhold til NY eller Singapore. Men det her er ikke NY eller Singapore. Det er Herlev. En by, der tidligere var kendt som en grøn by tæt på København. En by, hvor de højeste bygninger var 3 etager. Et charmerende sted.

Nu er vi snart som enhver anden by. Men de standser måske, når mindste grønne plet er forsvundet. For at prøve at bevare noget gammelt er åbenbart ikke en mulighed.

Jeg er ikke glad i dag!

Taget i tågen forleden - Taken in the fog the other day

I dag - Today

I dag - Today

Foråret kommer aldrig til at se sådan ud igen.
Spring will never look like this again.

Today is gray and windy. Fits exactly to what is going on outside my windows.

They are cutting down at least 7 beautiful 35-40 years old trees!

Our buildings are going to be renovated, and they need it. But that it has be necessary to cut down trees to that extent, is unbelievable. It is said, that they are dangerous, and this could be true. We all know, how often we read about somebody being killed by falling trees here in Denmark! In fact just as often, as we read about swimmers in Øresund (the water between Sweden and Denmark) are bitten in their butts by sharks. Super dangerous! (Fact info: We don't have sharks in Danish waters!)

I am joking, because I am sad, I see no reason, this happens, and we don't have many trees around here anymore. On top of that we all know, that we need trees to breathe... or what?

I live in a small city, approx. 29.000 citizens, and there are big plans for this city. Very big. At least very tall plans. Buildings are torn down and building, which pop up are ugly and built without any fantasy 8-10 stories high. I know, that it is nothing compared to NY or Singapore. But this is not NY or Singapore. This is Herlev. A city, known for its green areas close to Copenhagen. A city, where the highest buildings were 3 stories. A charming place.

Now we will soon be like most cities. But maybe they will stop, when the last green spot is gone, because trying to restore something old is apparently not a possibility.

I am not happy today!

2 comments:

 1. Åhh nej da :-(
  Jeg forstår dig!
  Stor trøstekrammer
  Jette

  ReplyDelete
 2. Tak skal du have! - Det er ikke til at fatte, hvad det skal gøre godt for.

  ReplyDelete