Tuesday, November 21, 2017

Gør det ikke! - Black Friday - Don't Do It!

Black Friday er ikke lavet for at glæde dig eller for at give dig billigere varer. Black Friday er udelukkende lavet for at øge salg for diverse forretningsejere, så resultatet er, at de bliver rigere, og du bliver fattigere!

Så køb kun, hvis du har et reelt behov. Køb, hvis du har planlagt det. Fordi du ejer noget, der ikke fungerer mere. For det er altid fint ikke at betale mere end nødvendigt. Men du skal sikre dig, at det er en lavere pris, for der bliver lavet en del fusk med priserne den dag.

 • Så er du sikker på varens kvalitet,
 • at det er præcis, hvad du har behov for,
 • og varen er nedsat, så køb. 

Hvis varen er udsolgt, så gå hjem. Lad dig ikke overtale til at købe en anden dyrere model. Der kommer udsalg igen i december og januar! Der kommer altid flere udsalg.

Hvis der ikke er noget specielt, du trænger til at købe, så lad være at gå rundt og checke i forskellige forretninger. Det ender bare i impulskøb, som du ikke har brug for og/eller ikke har plads til, og du skal ikke købe, bare fordi noget er billigt.

Jeg vil købe en kage til kaffen den dag og nyde tanken om,

 • at jeg ikke har behov for at købe noget
 • at jeg sparer penge
 • at jeg ikke skal stå i kø og måske risikere alligevel ikke at få den ønskede vare.
Det er snart jul, så måske kunne jeg købe julegaver?

Ja, men det gør jeg ikke, for de sidste mange år er varerne i forretninger og stormagasiner blevet nedsat lige før jul, så jeg tror ikke, at jeg misser noget. Og hvis jeg gør - så er jeg ikke bevidst om det, og så kan det jo være ligegyldigt.

Er I klar over, at selv om forretninger har indført Black Friday, så er julehandlen ikke blevet mindre! Ret tankevækkende, ikke? Måske endda lidt skræmmende!


Juledekorationerne har allerede været oppe i næsten 3 uger!
The Christmas decorations has already been in place for almost 3 weeks!


Black Friday hasn't been launched for please you or to give you cheaper stuff. Black Friday has exclusively been made to increase sales for the shop owners, with the result that they get richer, and you get poorer!

That is why you only should buy, if you actually have a need. If you have planned it, because you own something, which doesn't function any more. Because it is always nice not to pay more than necessary. But you have to make sure, that the price actually are lower than usual, because scams with the prices are heard of.
 • So If you are sure about the quality of your purchase,
 • if it is exactly, what you need,
 • and the price is reduced, then buy.
If the wanted item has sold out, then go home. Don't let anyone talk you into buying a more expensive model. There are going to be sales again in December and January. There will always be more sales.

If you don't need anything special, then don't go cruising. It just ends up with impulse purchases, which you don't need, and/or stuff you don't have room for, and you should definitely not buy just because something is cheap.

I will buy a cake for my coffee and enjoy the thought about,
 • that I don't need to buy anything
 • that I save my money 
 • and that I am not going to stampede into a shop with the risk, that I won't get the wanted item anyway.
It is almost Christmas, so I could buy Christmas presents? 
Yes, but I won't, because for many years the shops have decreased the prices just before Christmas, so I don't think, that I will miss out on anything. And if I do - then I am not aware of it, so then it doesn't matter.

Do you know, that even though the shops have 'invented' Black Friday, the Christmas shopping hasn't decreased! Quite thought-provoking, right? Maybe even a bit worrying!

No comments:

Post a Comment