Monday, November 13, 2017

Et hjem, der fungerer - A Home That Works

Tænk, at have et hjem, der bare fungerer!

Hvor der er plads til tingene.
Og at de ligger på deres plads.
Og at de fungerer.

Jeg har haft meget at se til i de sidste to måneder, og jeg er gået tidligt om morgenen og er kommet hjem meget sent om aftenen. Der har ikke været luft i kalenderen til andet end at sørge for ikke at komme i søvnunderskud.

Men jeg ikke haft noget, jeg skulle gøre. Jeg har kunnet komme hjem, lave lidt mad, fyldt opvaskemaskinen og somme tider vaskemaskinen. Det har været så dejligt. Jeg har ikke følt, at jeg har forsømt noget, og jeg har ikke følt mig presset. Mit hjem 'passer sig selv'. Det tager ikke længere tid at lægge tingene på plads, end det gør at smide dem et tilfældigt sted.

Det har taget sin tid at komme der til. Der har været mange oprydninger, men der er skåret ind til benet, uden at jeg på nogen måde mangler noget.

Det er, hvad et minimalistisk hjem betyder for mig. Og jeg vil aldrig have det på nogen anden måde.Imagine to have a home which just works for you!

Where there is a space for everything.
And everything is in their place.
And they are functioning.

I have had a lot on my plate these last two months, and I have left early in the morning, coming home very late at night. There hasn't been any empty slots in the calendar for anything execpt to avoid not having enough sleep.

But I haven't had anything, I had to do. I have been able to come home, make some food, fill the dishwasher and sometimes the washing machine. It has been so good. I haven't felt, that I have neglected anything, and I haven't felt stressed. My home 'takes care of itself'. It hasn't taken any longer time to put things in their place, than it would have, if I just had dropped them anywhere random. And it looks good.

It has taken time to get here. There have been a lot of de-clutter sessions, but I have cut to the bone, without missing out on anything.

That is, what a minimalist home is to me. And I would never want it in any other way.


No comments:

Post a Comment