Thursday, July 27, 2017

Tilbage fra ferien - Back From Holiday

For mange er ferietiden ved at være ovre, og det kan kreere noget stress. Hverdagen sætter ind, og man skal tilbage i rytmen.

Eller skal man?

Ferie kan være en inspiration til, hvordan man kan gøre hverdagen lettere. Et sommerhus eller et hotelværelse er i reglen indrettet meget rationelt, og der er gode ideer, som man kan snuppe med hjem for at gøre ting lettere.

Indretning kan være en af dem.

  • På feriesteder består et soveværelse af en seng, et sengebord, et klædeskab og ofte en lille kontorsektion.
  • Hvis man er et sted, hvor der er en hel lejlighed, er køkkenet indrettet med præcis de ting, der er brug for. Der er ikke 6 forskellige røreskåle, og heller ikke 4 forskellige salatsæt - bare som eksempel. Til trods for det, er der alt, hvad man skal bruge. Skabene er ikke overfyldte, og det er let at komme til de ting, som man skal bruge.
  • Spisestuen er bord og stole, og afslapningssektionen er en sofa (afstemt efter de antal mennesker, som bor der) og et sofabord.
  • Hvad har man mere brug for? Måske et skab til sine hobbies og så ikke mere. 

Let at holde, let at overskue.

En anden god ting er at rydde op efter sig selv. Det kan selv små børn gøre. Når man er færdig med en aktivitet, rydder man alt væk, som man har haft fingrene i, før man begynder på noget nyt. Det gør underværker.

Før sengetid kan man tage en runde og lægge de sidste ting på plads, for det giver godt humør at komme op til et hus, der ser godt ud.

Samtidig lever man (ofte) med mindre strikse regler i ferien, og selvfølgelig skal der ordentlig mad og sengetid til i hverdagen, men måske har nogle regler udlevet sig selv og kan laves om.

Prøv at tænke 'ferie hjemme', og se om der ikke dukker nogle gode ideer op. Det er et godt tidspunkt
at prøve noget nyt, når man har været væk hjemmefra, og måske ser på det hele med friske øjne.

Velkommen tilbage!The Holiday season is over for a lot of people, and that can create some stress. Everyday life is setting in, and you have to get back into the rythm.

Or must you?

Holidays can be a good inspiration how to make everyday life easier. A summer cabin or a hotel room is usually furnished very rationally, and there are good ideas, which you can grab to take home to make things easier.

So your furnishing at home could be one idea to look at. 

  • In Holiday places the bedroom normally has a bed, a bedside table, a closet and often a small office section.
  • If you are in a holiday flat, the kitchen is a good example of, what you really need. There will not be 6 mixing bowls, and there will not be 4 salad sets - just as examples. Despite this there is everything you will need. The cabinets aren't overstuffed, and there is easy access to everything.
  • The dining area is a table and chairs, and the lounge/living room normally contains a sofa (equal to the numbers of persons living there) and a sofa table.
  • Do you need more? Maybe a cabinet for your hobby stuff and that's it.

Easy to maintain, easy to overview.

Another good thing is to clean up after yourself. Even kids can to that. When you are done with one thing, you put everything back into their places, before you start something new. It makes wonders.

Before bedtime you can make a round in the house and catch up with the rest, and you will be happy the next morning looking at a house, which looks nice.

Often you don't have so strict rules during holidays, and of course good meals and bedtime is necessary on ordinary weekdays. Though it is worth while to think about, if you have outgrown some of your rules, and if new ones could be taken in, which are not quite so restrictive and easier to live with.

Try to think 'holiday at home' and see, if a couple of new ideas come up. It is a good time to try something new, when you have been away from home, and maybe look at everything with fresh eyes.

Welcome back!

No comments:

Post a Comment