Monday, July 31, 2017

Jeg fatter ikke mode! - I Don't Get Fashion!

Hvad er mode egentlig? Er det modehusene, der laver shows, der giver de kommende trends? Eller er det street style, der (måske) opstår af 'sig selv'. Det er jeg ikke overbevist, da street style ofte er meget 'jo mere underligt, jo bedre'. Men vist af en it-girl, så går alt hjem.

Jeg forstå ikke mode, og af samme grund læser jeg modeblogs og klummer, og jeg hyrede en stylist og blev klogere på mig selv, men  blev stadig ikke klogere på mode, men selvom jeg ikke har meget tøj, synes jeg, at tøj er sjovt.

Men vi vil gerne have vores egen stil, og så ser vi alligevel ens ud. Prøv at sæt dig på en bænk og se på de mennesker, der går forbi. Det er uhyre sjældent, at man ser en person med sin egen stil. 

Man må ikke forveksle klasse med stil, for det er ikke samme. Klasse er forsvundet. Det forsvandt, at vi holdt op med at klæde os 'pænt på', når vi skulle på arbejde, ud med venner eller på besøg. Nu tager vi et tørklæde af og en halskæde på i stedet, tager vores sneakers af og et par stiletter på, og så påstår vi, at vi er festklædt.

For at skelne imellem stil og klasse kunne man sammenligne Jackie Kennedy-Onassis med Cher. Jackie O. havde både stil og klasse. Cher har stil, men hun har ikke klasse. Ingen kritik her - jeg elsker Cher. 

Men stort set render alle vi andre bare rundt og har hverken stil eller klasse. Vi er hverken festlige eller flotte. Vi er bare en gang havregrød.

Det, der udløste dette indspark, var en klumme om street style, som blev bragt i Metro-avisen. Et ungt menneske blev spurgt om, hvad han havde på, og svaret var et par Vans, Levi jeans og en hvid Asos bluse. 

Det var en pæn fyr. Helt bestemt. Men hvorfor fremhæve noget så dagligdags? Bringer det inspiration? Er det sjovt? Spændende? Det var nærmest, som om han bare havde grebet det, der var rent, hvilket selvfølgelig er fint nok. Men er det godt nok til at komme i en street style modeklumme, så behøver vi godt nok ikke gøre os umage mere. Eller måske skulle vi!

Jeg synes, at tøj er sjovt, men jeg fatter ikke mode!
What is fashion? Is it the big fashion houses, who make shows, and set out the course of the coming trends? Or is it street style, which (might) just arrise by 'itself'. I am not convinced, as street style often is 'the stranger, the better'-ish. But if it is shown by an it-girl, anything goes.

I don't understand fashion, and for the same reason I read fashion blogs and articles. I hired a stylist and became wiser about myself, but is still not wiser about fashion, and even though I don't have a lot of clothes, I still think, that it is fun.

We all want our own style, and yet we look the same. Try to sit on a bench for a while and look at the people go by. It is extremely rare, that you see a person with his/her own style. 

You shouldn't mix style with class, because it isn't the same thing. Class has - for most - disappeared. It wasnished, when we stopped dressing 'up' for work, going out with friends or visiting. Now we take off a scarff and put on a necklace, exchange the sneakers with a pair of heels, and then we claim, that we are ready for partying.

As an example you could compare Jackie Kennedy/Onassis with Cher. Jackie O had style and class. Cher has style, but no class. No critisism - I love Cher.

But most of us run around and have neither class nor style. We are not festive or dashing. We are a bowl of oatmeal.

What has released this blog post? Well, the other day on the train I was reading a column about street style in the Metro Paper. A young man was asked about, what he was wearing, and the answer was a pair of Vans, Levi jeans and a white Asos t-shirt.

He is a handsome guy. Not doubts. But why enhance something as common as this? Does it bring inspiration? It is fun? Exciting? I think, that he just had grabbed what was clean in his closet, which of course is fine. But it is fine for a fashion column? If it is, well, then we don't have to make so much effort anymore. Or maybe we should!

I think, that clothes is fun, but I don't get fashion!

No comments:

Post a Comment