Monday, April 3, 2017

Ind- og udlisten - The In and Out List

Så er listen her igen.

Her i de første tre måneder af året er der en del ting, der er blevet udskiftet. Ialt er 14 ting gået ud, og 9 ting gået ind. Heraf er 6 ting udskiftninger af forskellige årsager.

Mit gamle musikanlæg (som jeg fik secondhand i 2001) - som nu gav op!
En orange suppeske - ønskede mig en stålske i fødselsdagsgave
En hvid bluse - slidt og slet ikke pæn mere. Sjov som solskin åbner ens øjne!
En stak farveblyanter - blev aldrig brugt
3 små porcelæn kinesiske skåle - tabte dem!
2 hvide smalle ringbind - ryddede ud i papirer
En gryde - blev erstattet, se hvorfor nedenfor!
Et par ballarinasko - fordi de er begyndt at klemme. Underligt at ens fødder ændrer sig så meget!
Sorte travesko - slidt ned
Espadrillos - slidt ned
Piratbukser - passer ikke til min mås længere
4 CD'er - som jeg aldrig hørte
En natskjorte - ikke med på billede - desuden er den slidt op!
20 kuverter - har stadig et par stykker - hvis jeg nu skulle sende et brev en gang.

På indsiden er der

Nyt musikanlæg - hvor er det dejligt og flot!
En suppeske i stål - en fødselsdagsgave
En kettlebell - en, der der tungere, fordi jeg bliver stadig stærkere
En blå notesbog - fordi den anden er fyldt op med gode, dårlige og fjollede ideer
3 par sorte sokker - slidt hul i 3 andre par
En gryde - man skal huske at putte vand i en gryde, når man damper grøntsager, ellers går det galt!
Et par sorte ballarinasko - fordi de andre klemte, se ovenfor, og denne gang er de med bløde såler!!!
Et par sorte travesko - fordi jeg går meget og elsker, at mine fødder har det godt
En nat t-shirt - det er bare en helt almindelig hvid en.
En blå/hvid bluse - Viser den senere.

Da jeg lavede listen, følte jeg, at der var kommet meget til huse, men sådan er det jo en gang imellem. Ting bliver slidt op, og ting går i stykker - eller man får dem til at gå i stykker. Gryden var bestemt ikke med i planen, og jeg kan fortælle, at når man glemmer vand i en gryde med broccoli, der skal dampes, så er det lugten, der fortæller, at der er noget  rivende galt! Så meget for multi-tasking!

Men så er der jo gået 3 måneder denne gang. Ikke én måned. Lad os se, hvad der sker de næste tre.

Jeg ved, at jeg skal ud og se på en trenchcoat af en slags. Så det er der sat penge af til. Nu er det bare at finde den rigtige, der kan holde i mange år.


Denne her har I allerede set - det var en fødselsdagsgave. Den orange ske er blevet recycled.
You have already seen this - it was a birthday gift. The orange one goes to recycle.


So here is the list again.

During these first three months of the year quite a few things have been replaced. Total 14 items have gone out of the house, and 9 items have come in. Of these 6 are replacements for different reasons.

My old stereo (got it secondhand in 2001) - and now it died!
An orange soupspoon - I wanted a steel one for my birthday, and got it
A white blouse - worn out and not nice at all anymore. Funny how sunshine opens your eyes!
A stack of crayons - never being used
3 small porcelain Chinese bowls - lost them!
2 thin binders - cleaned up in papers
A pot - was replaced, se why below!
A pair of ballarina shoes - because they suddenly hurt my toes. Stange how feet change!
A pair of walking shoes - worn down
A pair of blue shoes -worn down
A pair of pants - didn't fit my but any longer
4 CDs - never listened to them anymore
A nightgown - not in the photo - worn out
20 envelopes - still have a couple - if I should send a letter some day.

On the in-list is

A new stereo - so nice looking and so good!
A steel soup spoon - a birthday gift
A kettlebell - a heavier one, because I am still getting stronger!
A blue notebook - because the one I had is filled with good, bad and silly ideas
3 pairs of black socks - because there were holes in the old ones
A pot - because you should remember to put water in a pot, when you steam vegetables, otherwise it goes wrong!
A pair of black ballarina shoes, because the others hurt, see above, and this time I found some with soft soles!!
A pair of shoes - for walking, because I love walking and being good to my feet
A night t-shirt - just an ordinary white one
A blue/white blouse - will show that later.

When I made the list, I felt, that I have brought a lot into the house, but that is the way it is now and then. Things get worn out, and things break - or you make them break. The pot was not in the plan, and I can tell you, that when you forget water in a pot with broccoli, which should be steamed, then the smell tells you, that somethings is really going wrong! So much for multi-tasking!

But then it has been 3 months this time. Not one month. Let's see, what happens the next 3 months.

I know, that I want a trench coat or likewise. So money has been saved for that. Now the job is to find the right one, which will last a lot of years.

No comments:

Post a Comment