Wednesday, March 1, 2017

Vi jager altid 'noget' - We are always chasing something

Vi jager altid noget. Har du nogensinde tænkt på det?

Hvad er det egentlig, du knokler for?
Er det det samme, som du brænder for?
Måske skal du fordele energien lidt anderledes?
Måske er det værd at tænke lidt over, selvom det kan være noget, der bringer forstyrrelser ind i vores liv.

Vi skal nemlig altid lige have noget overstået. Når xx er i hus, eller når jeg har klaret det eller det, så skal jeg til at ......

Nope, min ven. Livet er det her moment. Det er lige nu.

Prøv en dag at holde frikvarter for alle 'mål'. Bare lev dagen, som den nu kommer til dig. Lad være med at bekymre dig om i morgen. Den kommer. Prøv at flyde med.

Giv dig selv lidt luft, så du kan tænke mere klart, og måske kan du så komme lidt nærmere hen imod det, du allerhelst vil. Din belønning skal ikke vente.

The sky is the limit

We are always chasing something. Have you ever thought about that?

So what is it really, that you are working so hard for?
And is it the same thing, as you are passionate about?
Maybe you should divide your energy differently?
Maybe it is something worth thinking about, even though it can be something, which brings disturbances into your life.

Because we are always trying to get over a hurdle, "because when I have done this-or-that, then I am going to...." fill in yourself.

No, my friend. Life is this very moment. It is right now.

So try to take a time-off from all 'goals'. Just live the day, as it presents itself to you. Don't worry about tomorrow. It will come. Try to float with the stream.

Give yourself a bit of breathing space, so you can think more clearly, and maybe come closer to what you actually want. Your reward shouldn't wait.

No comments:

Post a Comment