Wednesday, March 15, 2017

Rodeskuffe - Junk Drawer

Jeg har en gang læst et interview, hvor en kendt person erklærede, at alle skulle have en rodeskuffe!

Hvis man kan leve med en rodeskuffe, altså et sted hvor der ligger ting, som man ikke rigtig kan huske og ikke kan finde, vil man så kigge i rodeskuffen, når man mangler noget? Ja, sikkert. Men måske har man også kigget 50 andre steder, før man når til rodeskuffen.

Men ville det ikke være så meget lettere, hvis ting bare har sin plads? Jo, det er det, og så skal man heller ikke organisere og omrokere hele tiden.

Jeg har læst, at et menneske bruger i gennemsnit 1 år af sin levetid på at lede efter ting. Det er jo total latterligt! At bruge 1 år på at rode rundt efter noget, man ikke kan finde.

Shakerne vidste det: En plads til hver ting, og hver ting på sin plads.

Så enkelt - og så svært er det!

Denne skuffe er min udfordring - mange ting med forskellige ting bliver ofte rodet.
This drawer is my challenge - a variety of things often get messy.

I once read an interview, where a wellknown person, declared, that everybody shouold have a junk drawer!

Why - and for what? If you can live with a junk drawer, a place where there is stuff, which you really cannot remember, and normally cannot find, would you then look in the junk drawer, if you were missing something. Yes, eventually. But then you have probably looked 50 other places first.

Wouldn't it be so much easier, if things just have their place. Yes, it would, and then you wouldn't have to organize and reorganize all the time.

I have read, that a person as an average during life time uses 1 year of his/her life to look for things. It is ridiculous! To spend one year to look for stuff, you cannot find.

The Shakers knew how to handle that: A place for each thing, and each thing in its place.

It is that simple - and that difficult!

No comments:

Post a Comment