Friday, March 24, 2017

Returnering af varer - Return of Stuff

Jeg har lige været en smut i København. Faktisk kun lige frem og tilbage. Jeg skulle aflevere noget, som jeg havde fortrudt, at jeg havde købt.

Jeg trænger nemlig til nyt nattøj, og jeg har været så opsat på at købe noget nyt, så forleden gik jeg ind i en forretning og købte et sæt. Inderst inde havde jeg fornemmelsen, at jeg gav efter for en følelse om, at nu skulle det være og bare valgte noget - fordi jeg nu havde sat mig selv op til det. Og ganske rigtigt viste det sig, da jeg kom hjem, at det egentlig ikke var, hvad jeg havde tænkt mig.

Så derfor var jeg inde og aflevere det i dag. Jeg prøver altid at få det afleveret fejlkøb så hurtigt som muligt, for ellers kommer det ind på en hylde, og en dag tager man det i brug. Men det er stadig ikke noget, der gør en glad.

Der er mange, der ikke kan lide at returnere fejlkøb, men det er der faktisk ikke nogen ben i. Det er jo ikke et personligt mellemværende mellem ekspedienten og køberen, og hvis man er blevet 'løbet lidt over ende' af en sælger, så må sælgeren bare acceptere, at han/hun har oversolgt varen.

Man skal bare være opmærksom på, at man ikke bliver overtalt til at købe 'noget andet', fordi man føler sig dårlig tilpas. Ofte bliver man nemlig spurgt, om størrelsen ikke passede, eller om der kunne være noget andet, der har interesse, og svaret bør være, at man ikke lige nu har lyst til at kigge efter noget nyt. Det lukker enhver diskussion.

Så få afleveret de ting, du køber, som viser sig, ikke er det 'rigtige'. De køb er nemlig bare spild af penge.

Og jeg skal såmænd nok finde noget nyt nattøj en anden dag - ellers holder det gamle nok lidt tid endnu, selvom det ikke er så charmerende mere.

Hav en rigtig dejlig weekend.

Ingen indkøb, men masser af forårsblomster
No shopping, but lots of spring flowers

I have just been on a small trip to Copenhagen. Actually just forth and back. I returned something, which I regretted buying.

I need new pajamas, and I have been so set up to buy something new, that I the other day went into a shop and bought something. Deep inside I had the feeling, that I was giving in for the feeling, that it had to be now, and that I just chose something - because I had set my mind to it. And quite right, when I came home, I knew, that it wasn't really, what I wanted.

So I went to return it today. I always try to return stuff asap, because otherwise it goes on a shelf, and one day I start using it. But it still doesn't make me happy.

Lots of people don't like returning, what they have bought, but acutally it isn't a big deal. When it comes down to it, it is not a personal thing between the sales person and you, and if you have been talked into the purchase, then the sales person has to accept, that he/she has 'oversold' the item.

Then you have to be aware, that you aren't talked into buying 'something else', because you feel a bit bad. Often you are asked, if the size wasn't right, or if something else could be of interest, and the answer should be, that you don't feel like looking for something else right now. That stops any discussion.

So return the items, you purchase, which aren't 'the right ones', because they are just waste of good money.

And I am sure, that I will find a pajamas some other day - the old one will probably do for a bit longer, even though it isn't that charming anymore.

Have a great weekend.

No comments:

Post a Comment