Wednesday, March 22, 2017

Fuldført arbejde - Task Completed

Har du gang i mange ting på en gang? Det har jeg haft - og jeg synes, at det er rædselsfuldt!

Endelig - ENDELIG - har jeg lært at lave en ting ad gangen. Ikke sådan at forstå, at jeg kun har gang i en ting ad gangen, for man har jo altid gang i både små og store ting. Men jeg har valgt at lave max. to ting ad gangen - så jeg ikke kører sur, og så koncentrerer jeg mig om de to ting. Måske er det noget i huset, og måske er det noget i mit sociale liv. Men jeg koncentrerer mig om disse ting færdige, før jeg hopper videre til noget nyt - og spændende.

F.eks. hvis badeværelset skal males, er det jo ikke bare at tage en pensel og klaske noget maling på væggen. Ting skal ryddes ud, skabe og gulve skal afdækkes, så skal der endelig males, og bagefter skal der vaskes af, gøres rent og sættes på plads. Så hvis opgaven er af større karatkter, så estimerer jeg tiden og afsætter den i kalenderen. Så står jeg ikke pludselig med et halvfærdigt projekt og en masse rod.

Så gør store og små projekter færdige. Det er meget bedre end af have gang i 100 ting på samme tid - som aldrig bliver færdige, fordi man ikke kan overskue dem, og alt bliver så overvældende, at man ikke orker det.

Så prioritér, sæt tid af, og fuldfør!

Ikke langt fra mål! - Not far from the goal!


Do you start many projects at the same time? I did - and I hated it!

Finally - FINALLY - I have learned to work and finish one thing at a time. Of course I have more than one thing going on, because I have small and big projects. Maybe it is something in my house, and maybe something in my social life, so I don't get fed up on one thing. So I have choosen to do max. two projects at a time, and I concentrate on finishing these, before I jump to the next new - and exciting one.

For instance if the bathroom needs painting, it is more than just grabbing a paint brush and a plash some paint on the wall. You have to take things out of the room, cover cabinets and floors, then paint, and afterwards you have to wash and clean and put the stuff back in again. So if the project is a bigger one, then I estimate the time and schedule it in my calendar. Then I am not left with a half finished project and a lot of clutter.

So finish big and small projects. It it much better than having 100 things going at the same time - which never finish, because everything becomes so overwhelming, that you don't have the energy.

Prioritize, set off time, DO!

No comments:

Post a Comment