Wednesday, March 8, 2017

Oprydnings-fejltagelser - De-clutter Mistakes

Når man har bestemt sig for at rydde op, begynder man rigtig ofte med at gøre en stor fejl, for NU skal det være - så jeg må hellere købe nogle kasser til at pakke ned i!

Men det er helt galt. Man skal ikke købe mere til at tage plads op i huset, før man har skilt sig af med noget. Der skal action til, før man begynder at pakke noget ned, og aller helst skal tingene ikke pakkes ned, men sættes på plads eller afhændes.

Det er det endelige mål med en oprydning.

Første trin er at få sorteret sine ting. I 'arter', hvilket vil sige, at man skal samle ting af samme slags sammen. Ting man har flere af. I køkkenet skal man finde alle knive frem. Alle krus. Alle sakse o.s.v., for man kan ikke tage stilling til, hvad man vil beholde, for man kan ikke bestemme, hvilke knive, børster, håndklæder eller sko, man vil beholde, før man har dem alle sammen fremme i lyset. Hvis du vælger den første kniv, du falder over, er det ikke sikkert, at du ender med et bedste sæt knive. Så sorter ens ting i bunker, og derefter vælger og afhænder du.

Det samme gælder for alt, der ryddes op i, og også med tøj er det et god procedure. Alle hvide skjorter i én bunke, alle sorte t-shirts i en anden o.s.v. Det bliver så meget lettere at vælge det bedste. Og husk, du skal vælge 'til' - altså beholde det du bruger og holder af - og afhænde resten.

En oprydning tager tid, hvis man skal ende op med at tage de gode valg. Men husk, hvis du beholder alt, kommer det aldrig til at ligne - eller føles som en oprydning, og du vil aldrig få det resultat, du havde håbet på.

Tasker med tasker - Bags with bags


When you have decided to de-clutter, you often start with making a big mistake, because you want to do this NOW - so you go buy some boxes to put stuff into!

That is totally wrong. You should not buy anything to take up more space in your house, before you have got rid of some other stuff. It takes action, before you can start packing things, and in the most ideal scenaria stuff shouldn't be packed, but put in their place or disposed of.

That is the final goal for a de-clutter.

First step is to sort our things in groups. This means that you should collect things of the same sort. Things which you own several numbers of. In the kitchen you should take out all knives. All the mugs. Pairs of scissors and so on, because you cannot decide, which knives, brushes, towels or shoes, you want to keep, before you have all of them in front of you. If you choose the first knife, you pick up, you might not end up with the best set of knives. So sort the same sort, then choose, and then dispose.

This is good for every kind of de-clutter, even with clothes. All white shirts in one pile, all black t-shirts in another... it becomes so much easy to choose the best. And remember - don't sort with a negative attitude like no-good, no-good, no-good. You choose with: I use this, I use this, I use this. This way it becomes evident, what has to go.

A de-clutter takes time, if you want to end up owning your good stuff. So make the good choices. But remember, if you keep everything, it will never look like - or feel like a de-clutter, and you will never get the result, that you had hoped for.

No comments:

Post a Comment