Monday, March 6, 2017

Et trick til at afhænde ting - A trick to Overcome to Sell/Dispose of Things

Når du står overfor en ting, som du har svært ved at afhænde, eller du ikke rigtig kan finde ud af, om du bør beholde, så er der ét spørgsmål, du kan stille dig selv, som kan hjælpe:

Ville jeg have købt denne ting, hvis jeg havde set den i en forretning i dag?

Hvis du ikke ville købe den, så skal du lade den gå, for så har den ingen værdi for dig.

Hvis du kunne være fristet til at købe den, så kan du pakke den ned i en kasseog skrive en dato på 6 måneder frem i tiden, og hvis du ikke i mellemtiden har savnet tingen, så lad kassen gå til genbrug på denne dato.

Det er ikke alle ting, du ejer, som er af værdi, selv om du har givet penge for dem, og du vil føle dig så meget bedre tilpas, hvis du ikke hele tiden skal konfronteres med dine fejlkøb.


When you hold an item in your hand, which you have difficulties with letting go of, or you cannot really find out, if you should keep it or not, there is one question, you can ask yourself, which can help you:

Would I have bought this thing, if I had seen it in a shop today?

If you wouldn't have bought it, then you should let go, because then it has no value to you.

If you could have been tempted to buy it, you should put it in a box and put a date 6 months ahead on the box, and if you haven't missed the item during that period, you should let it go.

Not everything you own has value, even though you have paid money for it, but you will feel so much better not being confronted with your bad purchases.

No comments:

Post a Comment