Monday, January 23, 2017

Oprydning af bogsamlingen - Decluttering The Book Collection

Nogle mennesker samler ikke bøger, fordi de har andre interesser. Men de, der læser, har i reglen en masse. Både nogle som de har læst, nogle de læser nu, og nogle som de har indkøbt til at læse i fremtiden. Hvem har ikke prøvet at have en stak bøger liggende til kommende læsning.

Det har jeg, og jeg har ofte fortrudt det, for det tager glæder af at læse fra mig. Så bliver det til noget, jeg skal 'have gjort'. Det er sikkert langt fra alle, der har det sådan, men hvis jeg ser en bog, som jeg gerne vil læse, så skriver jeg den på en ønskeliste, og når jeg så er 'bog-fri', kigger jeg på listen og køber, hvad jeg gerne vil i gang med. Jeg får tid til at gentænke mine ønsker, og der er ofte en eller to øjebliks-fristelser, som jeg alligevel ikke vil bruge penge på.

Men nu er det jo sådan, at ikke alle bøger får varig værdi for læseren. Mange bøger læser vi kun for fornøjelsen i øjeblikket. Der er ingen grund til, at disse bøger tager plads op i din reol. Der skal kun stå de bøger, du vil vende tilbage til.

Sortér de andre bøger fra. De fortjener ikke at tage plads op i din reol. Giv dem væk til familien og venner eller til en genbrugsshop, for en bog, der ikke bliver læst, er intet værd.

Det er sjældent, at jeg læser en skønlitterær bog flere gange. Det vil sige, jeg har et par stykker, som jeg har fået et specielt forhold til, og som jeg en gang imellem går hen og slår noget op i for at genopleve en speciel sekvens, så de fleste af mine skønlitterære bøger bliver sendt videre. Jeg har til gengæld en del fagbøger, som jeg ofte bruge.

Så få luft i reolen til nye oplevelser ved at spørge:  "Hvilke bøger vil jeg læse igen?" og pak resten ned og send meddelelse ud om, at der er bøger til afhentning. Det kan blive til en hyggelig aften sammen med andre læsere.


Dette er også mit 'kontor', hvor laptoppen og mit kamera ligger (derfor tomme hylder)
This is also my 'office', where the laptop and my camera are placed (therefore the empty shelves)


For det meste fotobøger og albums - men også et par yndlingsbøger
Mostly photo books and albums - but also a couple of favorite books

Some people don't collect books, because they have other interests. But those, who read, often have a lot of books. Some they already have read, some they are reading, and some they have bought for reading in the future. Who hasn't tried to have a stack of books lying around for reading later.

I have, and I have often regretted it, because it kills my joy of reading. It becomes something, which I 'have to do'. I am sure, that not everybody feels this way, but if I see a book, which I want to read, I write it on my wish list, and when I am 'book-free', I look at the list and pick, what I want to read next. I get time to re-think my wishes, and there are often one or two whims, that I don't want to spend money on anywaay.

But not all books give lasting value for the reader. Very often we only read for the pleasure of the moment. There is no reasons, that these books should take up space in your bookshelves. They should be for books, you want to return to.

The other books don't deserve the space on your shelf. Give them away to family and friends, or to a 2nd hand shop, because a book, which isn't read, is worth nothing.

It is rare, that I read a fiction book several times. I have a couple of books, which I have gained a special feeling for, and sometimes I will pick them out and read/relive a special section, but most of my fiction books will be passed on. On the other hand I have several non-fiction books, which I often use.

So get some space for new experiences by asking: "Which books do I want to read again?" and pack up the rest and send out the message, that there are books for free. It can become a really nice afternoon together with other readers.

No comments:

Post a Comment