Wednesday, January 25, 2017

For meget Gør-det-selv? - Too Much DIY?

Jeg var lige ved at gøre det igen i dag. At skrive noget på min indkøbsliste, som jeg ved, at jeg ikke får tid til at lave i meget lang tid fremover. Både fordi jeg har andre prioriteter lige nu, og fordi jeg ikke har tid, hvis jeg også skal have tid til at være menneske.

Jeg kan, som jeg tidligere har skrevet om, godt lide at (prøve at) lave forskellige ting selv. Lige nu har jeg mit strikketøj liggende i en smuk vinkasse, og jeg vil gerne sy en pose, der passer til, så jeg ikke skal være forsigtig med, at garnet ikke hænger fast i kanten.

Jeg fik skrevet lærred på listen, og jeg har slettet det igen. For som sagt: Andre prioriteter og for lidt tid. Jeg har spildt mange penge på at købe ind til ting, jeg aldrig kom i gang med, og jeg har lavet mange 'to-do'-bunker, som bare har ligget i årevis og tynget.

Det har taget mig lang tid til at erkende, at jeg ikke kan lave alt, jeg gerne vil, og jeg er blevet meget bedre til at holde igen. Hvis noget bliver ved med at vende tilbage til mig (så som at strikke en plaid), så skal det laves, og så går jeg i gang. Men listerne med alle de ting, som jeg (også) gerne vil lave, eksisterer ikke mere. De stressede mig for meget. De blev til pligter i stedet for afstressende fornøjelser.

Så hvis du har en masse ufuldendte projekter liggende - så vælg ét - 1! - og ryd resten ud. Giv dem væk eller sælg dem. Gør dig selv fri. Vælg det ene projekt og gør det færdigt, og køb ikke ind til næste 'gode ide', før du har tomme hænder. Lad det ligge. Hvis ideen er god nok, vil den komme igen.

Løft de selvpåførte pligter væk fra dine skuldre. Lav én ting ad gangen og giv dig tid til at gøre det ordentligt. Det er sådan, man fuldfører projekter, og det er de projekter, som man bliver så glad for.

Halvvejs til færdig plaid - Halfway to a finished blanket!


I almost did it again today. I was writing something on my shopping list, which I know, that I don't get the time to do anything about for a long time ahead. Both because I have other priorities now, and because I don't have the time, if I also want time to be a human being.

I like, as earlier mentioned, to make (try to make) different things myself. Right now my knitting is lying in a beautiful wood wine box, and I want to make a linen bag that fits, so I don't have to be careful about the yearn sticking, when I take it out.

I wrote linen on the shopping list, and I deleted it again. Because as said: Other priorities and too little time. I have wasted too much money buying material for projects, which I never got to make, and I have made so many 'to-do'-piles, which just weighed me down.

It has taken a long time to acknowledge, that I cannot make all the projects, I want, so I have become much better at sorting the ideas. If something keeps popping up (like knitting a blanket), then I will take action to make it, and I get started. But the lists with all the good ideas about things, which I (also) want to make, do not exist anymore. They stressed me too much. They all became duties instead of de-stressing pleasures.

If you have a lot of unfinished projects lying around - then choose one - 1! - and give the rest away or sell them. Make yourself free. Choose the one project and finish it, and don't buy anything for the next 'good' idea, before you have empty hands. Leave it alone. If the idea is good enough, it will come back.

Lift off the self inflicted duties from your shoulders. Do one thing at a time and give yourself time to do it properly. That's how you complete projects, and these projects become the ones, you really get happy about.

1 comment:

  1. Indtil du får tid til at sy, så kan du måske bruge et pænt net eller et hovedpudebetræk du kan holde ud at se på :-)

    ReplyDelete