Wednesday, October 12, 2016

Små mirakler - Small Miracles

Når mindste favorite person er her på en sleep-over, finder vi på forskellige ting at gøre, der ikke koster andet end indsats.

Han har altid legetøj med, og jeg har også en kasse med forskellige legeting. Men meget ofte bliver det aldrig pakket ud. Han går i køkkenet og finder nogle skeer, roder lidt rundt i skabet og finder nogle tæpper, bygger noget af sofapuderne, og så er han ridderen på borgen, der bekæmper monstre og drager! Ind imellem er han også skurken! Og somme tider skal vi bare ligge og læse.

For et stykke tid siden talte vi om, at kerner af forskellig slags kan blive til planter. Mindste favoritperson elsker melon, så vi aftalte at tørre nogle melonkerner og plante dem. Der var jord over hele køkkenet, men det var alt svineriet værd, og nu 12 dage senere er der kommet en lille bitte plante op. Jeg tog et billede og sendte en sms til største favoritperson, så mindste-mand kunne se det! Svaret kom promte: "Er der meloner på?"

Så hurtigt går mirakler jo ikke, men det gør tiden med et 3½-årigt mirakel. Det er vildt, hvor meget de lærer i den alder.

Dét er et mirakel!When the smallest favorite person is here on a sleep-over, we find different things to do, which doesn't cost anything, but effort.

He always brings a backpack with toys, and I also have a box with toys. But very often it isn't being unpacked at all. He goes to the kitchen to find some wood spoons, takes the pillows from the sofa, looks for blankets in the closet, builds a castle, and becomes the knight fighting monsters and dragons! Though sometimes he is the villain! And sometimes we just lay down reading a pile of books.

A while ago we talked about, that seeds of different kinds can grow into plants. Smallest favorite person loves melons, so we decided to dry some melon seeds and plant them.  There was plant soil all over the kitchen, but it was so much fun. And now 12 days later a small plant has appeared.
I took a photo and sent it to the oldest favorite person, so smallest favorite person could see it. The answer came immediately: "Are there any melons?"

Well, miracles do not go that fast, but time with a 3½ year old miracle does. It is crazy, how much they learn at that age.

That's a true miracle!

No comments:

Post a Comment