Monday, October 10, 2016

100 små ting - 100 Small Things

Når man forbereder en event som den, jeg er i gang med, så er det småtingene, der tager tid. Alle detaljerne. Alt det, der skal rettes, fordi det ikke helt er forløbet som forventet. Men det skal nok gå. Lige nu padler jeg rundt imellem en masse mennesker og ting, der skal skrives.
Så kaffe er en god ven!When you are preparing an event like the one, I am preparing now, then it is all the small things, which are stealing the time. All the details. The things, which have to be corrected, because they didn't turn out as expected. But I will make it work. Right now I am 'paddling' around between a lot of people and things to be written.
So coffee is a good friend!

No comments:

Post a Comment